Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Βοήθεια για το στήσιμο
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Με κάθε αγορά από την Wiresoft υποστηρίζετε την Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL

Διαθέσιμο ως άμεση λήψη

 • SW10021
 • H30-05830
 • Μόνιμα έγκυρο
 • Όλες οι γλώσσες
 • EU
ΛΉΨΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ + ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ
319,90 € * 354,90 € * (9,86% αποθηκευμένο)

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Με κάθε αγορά από την Wiresoft υποστηρίζετε την Kinderschutzbund.


Είστε επιχειρηματικός πελάτης
ή έχετε νομικές ερωτήσεις

Είμαι εδώ για σας.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

DETAILS  
Έκδοση Πλήρης έκδοση
Συσκευές 1x
Πεδίο παράδοσης Λήψη + άδεια χρήσης
Μεσαίο Λήψη
Χρόνος εκτέλεσης Απεριόριστη
Γλώσσες Όλες οι γλώσσες
Χρόνος παράδοσης  Λίγα λεπτά
Σύστημα  Windows (32bit/64bit)
Τερματικός διακομιστής Συμβατό


Το Project 2019 Professional είναι το ευέλικτο, δοκιμασμένο σύστημα διαχείρισης έργων για μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς, το οποίο διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών επιχειρηματικών λειτουργιών για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο έργων. Οι τυπικές απαιτήσεις του Enterprise για τη διαχείριση έργων (EPM) περιλαμβάνουν τη διαχείριση απαιτήσεων, πολλαπλών έργων και χαρτοφυλακίου, καθώς και τη διαχείριση κινδύνων και εγγράφων, τον κεντρικό προγραμματισμό πόρων, την παρακολούθηση χρόνου, τη διαχείριση πρόσβασης και την υποβολή εκθέσεων μέσω του Microsoft SQL Server. Ως εκ τούτου, το Project 2019 Professional έχει επίσης σχεδιαστεί για απρόσκοπτη συμβατότητα με πολλές άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες cloud της Microsoft.

Για περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Πληροφορίες για το προϊόν "MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL"

MS Project 2019 Professional - το λογισμικό διαχείρισης έργων προς πώληση

Το Project 2019 Professional είναι το ευέλικτο, δοκιμασμένο σύστημα διαχείρισης έργων για μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς που διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών επιχειρηματικών λειτουργιών για τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση έργων. Οι τυπικές απαιτήσεις διαχείρισης επιχειρησιακών έργων (EPM) περιλαμβάνουν διαχείριση απαιτήσεων, πολλαπλών έργων και χαρτοφυλακίου, καθώς και διαχείριση κινδύνων και εγγράφων, καθώς και κεντρικό σχεδιασμό πόρων, παρακολούθηση χρόνου, διαχείριση πρόσβασης και υποβολή εκθέσεων μέσω του Microsoft SQL Server. Ως αποτέλεσμα, το Project 2019 Professional έχει επίσης σχεδιαστεί για απρόσκοπτη συμβατότητα με πολλές άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες cloud της Microsoft.

Το Project 2019 Professional μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των τυπικών ομάδων διαδικασιών για την έναρξη, καθώς και για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την εκτέλεση και το κλείσιμο έργων, σύμφωνα με το PMI-Standard. Με τον τρόπο αυτό, απαντώνται όλα τα σημαντικά ερωτήματα για την επιτυχή επίτευξη του στόχου ενός έργου, οι απαντήσεις στα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των καθοριστικών ανταγωνιστικών παραγόντων στη σημερινή επιχειρηματική καθημερινότητα, όπως το είδος των εργασιών που απαιτούνται γι' αυτό, το απαραίτητο εύρος καθώς και η χρονική χρήση των πόρων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον φόρτο εργασίας, τις απαραίτητες ή ελλείπουσες ικανότητες και δυνατότητες, την πραγματική προσπάθεια καθώς και τον προϋπολογισμό και το κόστος.

Το Microsoft Project 2019 Professional είναι συνήθως διαθέσιμο στο εμπόριο μόνο ως άδεια χρήσης όγκου, στη Wiresoft αυτή η έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη για αγορά ως μεμονωμένη άδεια χρήσης με τη μορφή μεταχειρισμένου λογισμικού. Αυτό προσφέρει σε πολλές, ακόμη και μικρότερες εταιρείες την οικονομική ευκαιρία να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το επαγγελματικό λογισμικό της Microsoft. Στο Wiresoft Software-Onlineshop μπορείτε να βρείτε το Project 2019 Professional καθώς και μεμονωμένες άδειες χρήσης άλλων εκδόσεων ή εκδόσεων του MS Project 2019 ως έκδοση αγοράς, καθώς και άλλα προγράμματα της Microsoft που συμπληρώνουν την ολοκληρωμένη χρήση του MS Project. Η ακόλουθη επισκόπηση παρουσιάζει τις σημαντικότερες βελτιστοποιήσεις και τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης Project 2019 Professional.

Αποκλειστικά χαρακτηριστικά της Επαγγελματικής Έκδοσης Project 2019

Σε σύγκριση με την έκδοση Standard, η Επαγγελματική έκδοση του MS Project 2019 προσφέρει μια σειρά αποκλειστικών χαρακτηριστικών που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις μεγαλύτερες εταιρείες όσον αφορά τη διαχείριση έργων: Για παράδειγμα, το Project 2019 Professional συνεργάζεται επίσης με το Skype for Business, το MS SharePoint και τον Project Server, γεγονός που επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη επικοινωνία από ό,τι πριν.Η έκδοση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με έναν Project Server και το Project Online. Επιπλέον, πολλά ενσωματωμένα πρότυπα και τυπικά εργαλεία σχεδιασμού συμβάλλουν ήδη στην αύξηση της παραγωγικότητας των ομάδων. Ομοίως, η επαγγελματική έκδοση διαθέτει επίσης πρόσθετες προβολές, όπως το Team Planner, για βελτιωμένη επισκόπηση.

Βελτιωμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου

Το MS Project 2019 Professional διαθέτει επίσης βελτιωμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου για να σας βοηθήσει να έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων, ειδικά όταν έχετε πολλά έργα. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαχειριστές έργων μπορούν να δουν αμέσως αν ένα έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο ή αν χρειάζεται υποστήριξη. Πρόσθετες οθόνες για τη διαχείριση του προϋπολογισμού καθώς και τα χρονοδιαγράμματα παρέχουν καλύτερη διαρθρωτική επισκόπηση κατά τη διάρκεια της διαχείρισης και η απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο Power BI παρέχει λειτουργίες ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων λύσεων σε κρίσιμες καταστάσεις.

Ολοκληρωμένη διαχείριση πόρων

Τα εργαλεία που είναι ενσωματωμένα στο Project 2019 Professional καθιστούν τη διαχείριση και τον προγραμματισμό των πόρων ακόμη πιο σαφή. Με αυτόν τον τρόπο, οι τυπικοί τύποι πόρων, όπως η "εργασία", τα "υλικά" και το "κόστος", μπορούν να υπολογιστούν και να χρησιμοποιηθούν ακόμη καλύτερα, προκειμένου να δημιουργηθούν σε μια δεξαμενή πόρων και να ανατεθούν σε επιμέρους εργασίες, ιδίως για τον προγραμματισμό διασταυρούμενων έργων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς και τις πιθανές υπερφορτώσεις. Χάρη στη σαφή καταγραφή εργασιών και χρόνου, όλες οι εργασίες μπορούν να ενημερώνονται τοπικά και ανεξάρτητα και οι επικεφαλής της ομάδας γνωρίζουν πάντα την τρέχουσα κατάσταση μέσω της διαδρομής των εργασιών που επισημαίνεται σε ένα διάγραμμα Gantt. Επιπλέον, η διεπαφή χρήστη με ευαισθησία περιβάλλοντος προσφέρει τη δυνατότητα οργάνωσης και σύνδεσης εργασιών με στοχευμένο τρόπο και δημιουργίας αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων.

Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο

Η ενσωμάτωση του Skype for Business και των άμεσων μηνυμάτων επιτρέπει την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας την ομαδική συνεργασία ακόμη πιο αποτελεσματική. Με την ενεργοποίησή τους απευθείας σε ένα σχέδιο έργου, όλοι οι πόροι του έργου ενοποιούνται πλέον σε μια ενιαία προβολή.

Τι άλλο νέο υπάρχει στο MS Project Professional 2019 - Βασικά χαρακτηριστικά

ΤοProject 2019 παρουσιάζει επίσης οπτικά μια διαφορά από την προηγούμενη έκδοση: μέσω του ελκυστικού νέου, σαφέστερου περιβάλλοντος εργασίας. Πίσω από αυτό κρύβονται διάφορες βελτιστοποιήσεις των υφιστάμενων λειτουργιών καθώς και ορισμένα νέα χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν τους χρήστες ιδίως μέσω νέων, προσαρμόσιμων αναφορών για την οπτικοποίηση των δεδομένων του έργου, τη βελτιωμένη επικοινωνία της ομάδας με τις ενσωματωμένες λειτουργίες του Lync καθώς και την ευκολότερη παρακολούθηση σε διαγράμματα Gantt, την τρέχουσα προβολή Standard για νέα έργα στο MS Project Professional 2019 στην οπτικοποίηση των εργασιών και των σχέσεών τους και του χρονοδιαγράμματος.

Ξεκινήστε γρήγορα με νέα έργα

Δημιουργία έργου με λίγα μόνο κλικ: το Project 2019 προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο προκαθορισμένων προτύπων για το σκοπό αυτό, καθώς και τη δυνατότητα να ξεκινήσετε με ένα κενό διάγραμμα Gantt- για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα μπορούν επίσης να εισαχθούν από το Excel ή μέσω του SharePoint. Για την οπτικοποίηση των δεδομένων του έργου με τη μορφή αναφορών, ένα νέο σύνολο προτύπων τυπικών αναφορών είναι διαθέσιμο απευθείας στο Project 2019, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί με εικόνες και διαγράμματα, αλλά και με κινούμενα σχέδια για να μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του έργου με άλλα μέλη της ομάδας.

Ειδικότερα, στο MS Project Professional 2019, είναι επίσης διαθέσιμες οι τυπικές αναφορές ανακύκλωσης, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της ευέλικτης διαχείρισης έργων, ιδίως του Scrum, για τη σύγκριση των προγραμματισμένων, των υπολειπόμενων καθώς και των ολοκληρωμένων εργασιών.

Συνδέστε εργασίες χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού

Η σύνδεση εργασιών στο MS Project Professional 2019 είναι τώρα ακόμη πιο εύκολη από ό,τι στην προηγούμενη έκδοση: αντί να χρειάζεται να γνωρίζετε το αναγνωριστικό μιας εργασίας με την οποία πρέπει να δημιουργηθεί η σύνδεση, αρκεί πλέον να επιλέξετε το σχετικό κελί στη στήλη "Προκάτοχος" και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω που εμφανίζεται εδώ. Εμφανίζεται αμέσως μια λίστα με όλες τις εργασίες σε αυτό το έργο. Δεδομένου ότι τόσο η ιεραρχία εργασιών όσο και η σειρά αντιστοιχούν ακριβώς στο έργο, οι χρήστες χρειάζεται μόνο να μετακινηθούν στην κατάλληλη εργασία και στη συνέχεια να επιλέξουν το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου. Μια δραστηριότητα του ίδιου τύπου μπορεί επίσης να επιλεγεί στη στήλη "Διάδοχος" χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται.

Χρήση του πεδίου Όνομα συλλογικής εργασίας

Για να βρείτε μια συγκεκριμένη εργασία σε έναν ευρύτερο κατάλογο στο συνολικό σχέδιο ενός έργου, το πεδίο "Συλλογικό όνομα εργασίας" μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο MS Project Professional 2019. Περιέχει τα ονόματα όλων των συλλογικών εργασιών που έχουν ανατεθεί στις μεμονωμένες εργασίες. Για να βελτιωθεί η σαφήνεια της δομής του έργου με την εμφάνιση των ονομάτων των άμεσων εργασιών συλλογής που σχετίζονται με κάθε ανάθεση ενός πόρου, μπορεί να προστεθεί το πεδίο "Όνομα εργασίας συλλογής" με δυνατότητα ανάγνωσης στην περιοχή πίνακα της προβολής Πόρος: Χρήση.

Γραμμές χρονοδιαγράμματος με ετικέτες και ένδειξη προόδου εργασιών

Το MS Project Professional 2019 διευκολύνει ακόμη περισσότερο την επικοινωνία της προόδου ενός έργου: Μια ετικέτα μπορεί τώρα να προστεθεί σε μια γραμμή χρονοδιαγράμματος, καθιστώντας την πιο κατανοητή. Η πρόοδος των εργασιών μπορεί επίσης τώρα να εμφανίζεται απευθείας στις αντίστοιχες εργασίες, γεγονός που βελτιώνει την εμφάνιση των σχεδίων, καθώς και των εργασιών που επεξεργάζονται τη δεδομένη στιγμή, μόλις αποδεσμευτεί μια κατάσταση.

Προσβασιμότητα στο Project 2019

Επιπλέον, (όχι μόνο) η επαγγελματική έκδοση του Project 2019 περιλαμβάνει περαιτέρω βελτιστοποιήσεις προσβασιμότητας για χρήστες με αναπηρία. Πολλές λειτουργίες προσβασιμότητας είναι ήδη ενσωματωμένες στο Project 2019 και δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά. Για παράδειγμα, το κουμπί "Ζουμ" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε το βαθμό κλιμάκωσης της οθόνης ράβδων έτσι ώστε οι ράβδοι να εμφανίζονται με ένα διευρυμένο χρονικό παράθυρο. Τα κουμπιά στην κορδέλα μπορούν επίσης να μεγεθυνθούν ώστε να είναι πιο ευδιάκριτα. Ως εναλλακτική λύση για το "Ζουμ", μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ο "Μεγεθυντικός φακός οθόνης". Ομοίως, το χρώμα του κειμένου μπορεί να προσαρμοστεί και να δημιουργηθεί μια προσαρμοσμένη παλέτα χρωμάτων, ενώ μπορεί να αλλάξει ο τύπος και το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Οι βασικές λειτουργίες του MS Project 2019 είναι επίσης προσβάσιμες μέσω του πληκτρολογίου. Από αυτή την άποψη, η ενεργή προσβασιμότητα της Microsoft (MSAA) χρησιμοποιείται ως βοηθός εισόδου για το πληκτρολόγιο για την εμφάνιση πληροφοριών. Επιπλέον, ορισμένες περιοχές του MS Project 2019 Professional μπορούν επίσης να ελέγχονται με τη χρήση της αναγνώρισης ομιλίας Windows ή να διαβάζονται δυνατά με την έξοδο ομιλίας.

Ο ορθογραφικός έλεγχος διορθώνει αυτόματα τα τυπικά ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη, ενώ οι διάφορες καταχωρήσεις σε μια στήλη μπορούν επίσης να συμπληρωθούν αυτόματα. Συχνά χρησιμοποιούμενες, σύνθετες διαδικασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν μέσω μιας μακροεντολής, η οποία γενικά επιταχύνει την εργασία σε ένα έργο.

Υλικό και άλλες απαιτήσεις για το Microsoft Project 2019 Professional

Δεδομένου ότι ο Project Server 2019 Professional είναι μια εφαρμογή υπηρεσίας στον SharePoint Server 2019, η έκδοση Professional μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο για την έκδοση Enterprise του MS SharePoint Server 2019 Η βασική γλώσσα αντιστοιχίζεται αυτόματα και στις δύο εφαρμογές - Project Server 2019 και SharePoint Server 2019. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

 • Λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows Server 2019
 • Επεξεργαστής: τουλάχιστον 1,6 GHz, διπύρηνος
 • RAM: 2 GB RAM (32 bit) ή 4 GB RAM (64 bit)
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 4 GB
 • Ανάλυση οθόνης: 1.280 x 768 pixels
 • Κάρτα γραφικών: για επιτάχυνση υλικού γραφικών τουλάχιστον DirectX 9 με WDDM 2.0 ή υψηλότερη για Windows 10
 • Browser: Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox στις τρέχουσες εκδόσεις
 • Έκδοση .NET: για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται τουλάχιστον .NET 3.5 ή 4.6

Αγοράστε το MS Project 2019 Professional Edition ως μεμονωμένη άδεια χρήσης στη Wiresoft σε λογική τιμή

Το λογισμικό MS Project 2019 Professional προσφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα Wiresoft ως ενιαία άδεια χρήσης σε χαμηλότερη τιμή από τα "νέα" προγράμματα ως λεγόμενο μεταχειρισμένο λογισμικό. Αυτή η άδεια χρήσης του MS Project 2019 Professional Edition είναι μια άδεια χρήσης MS Project Professional volume μιας εταιρείας, η οποία διαλύθηκε με την πώληση και μετατράπηκε σε μεμονωμένες άδειες χρήσης, με αποτέλεσμα να αναφέρεται στη συνέχεια ως μεταχειρισμένο λογισμικό ή μεταχειρισμένο λογισμικό. Όλες οι άδειες χρήσης Microsoft Project 2019 Professional και άλλες άδειες χρήσης που προσφέρει η Wiresoft προέρχονται από εταιρείες που βρίσκονται στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ. Αυτό δηλώνει ότι το εμπόριο μεταχειρισμένου λογισμικού είναι νομικά επιτρεπτό, γεγονός που επιβεβαιώνεται σαφώς από πολυάριθμες δικαστικές αποφάσεις. Επομένως, η αγορά του MS Project 2019 Professional ή άλλου προγράμματος της Microsoft ως μεταχειρισμένου λογισμικού στο κατάστημα λογισμικού Wiresoft δεν δημιουργεί κανένα νομικό πρόβλημα για εσάς. Επιπλέον, ούτε η διαίρεση της άδειας χρήσης όγκου ούτε η επισήμανση του παρόντος λογισμικού MS Project 2019 Professional ως μεταχειρισμένου λογισμικού συνεπάγονται περιορισμούς στη λειτουργικότητά του.

Ως εκ τούτου, κάθε αγορά λογισμικού είναι πάντα ασφαλής για εσάς στη Wiresoft! Ως αποτέλεσμα, η άδεια χρήσης του MS Project 2019 Professional που διατίθεται στο Wiresoft Shop όχι μόνο έχει απολύτως προσιτή τιμή, αλλά σας προσφέρει επίσης ασφάλεια με την αγορά σας μέσω άμεσης λήψης, καθώς και άμεσης ενεργοποίησης της άδειας χρήσης με ένα συμπεριλαμβανόμενο έγκυρο κλειδί άδειας χρήσης. Η αγορά μεμονωμένων αδειών χρήσης για μεταχειρισμένο λογισμικό όπως το MS Project 2019 Professional Edition από το Wiresoft Software Shop προσφέρει στους πελάτες μας μια εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους σε σχέση με άλλες προσφορές αυτού του λογισμικού και, ως εκ τούτου, την ευκαιρία να χρησιμοποιούν αποκλειστικές εκδόσεις προγραμμάτων της Microsoft.

Στο κατάστημα λογισμικού Wiresoft, μπορείτε να βρείτε το MS Project 2019 Professional Edition καθώς και άλλες εκδόσεις του MS Project και άλλες εφαρμογές της Microsoft, όπως συμβατές εκδόσεις του SQL Server, ως μεταχειρισμένο λογισμικό για άμεση λήψη. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το MS Project 2019 Professional ή ένα από τα άλλα προσφερόμενα προγράμματα της Microsoft, απλώς χρησιμοποιήστε τις αρμόδιες συμβουλές μας στη συνομιλία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

Περαιτέρω σύνδεσμοι προς "MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL"
Αξιολογήσεις πελατών για "MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL"
13 Μαΐ 2019

Guter Verkäufer

absolut TOP!

Γράψτε μια κριτική
Οι κριτικές θα ενεργοποιηθούν μετά την επαλήθευση.

Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.

Έχω λάβει γνώση των κανονισμών προστασίας δεδομένων.

Κατηγορίες