ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΑΡΧΙΚΌ ΠΡΟΪΌΝ
ΝΑΥΤΙΛΊΑ ΕΝΤΌΣ 24H
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΜΈΣΩ CHAT, EMAIL ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ
ΔΩΡΕΆΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ +4969 - 173261340
 

MS Visio – Überblick zu allen Versionen und Editionen der Diagrammerstellungs-Software

Was kann Visio? Microsoft Visio ist eine Software zur Erstellung und Bearbeitung der unterschiedlichsten Arten von Diagrammen: neben typischen Standardformen wie Flussdiagrammen und Organigrammen sowie Gebäudeplänen und Grundrissen sind dies auch viele spezielle Darstellungen, wie z.B. Datenfluss- und Prozessflussdiagramme, oder auch Business Process Modeling and Notation (BPMN-) Diagramme, 3D-Visualisierungen usw. Diese stehen übersichtlich in der Visio Vorlagenbibliothek zur Verfügung, ergänzt durch jeweils passende Werkzeuge, Formen und Symbole.

Alle Versionen von MS Visio sind in der Desktop-Darstellung sowie der Funktionalität an Office-Programme wie Excel und Word angelehnt, um ein intuitives Nutzererlebnis zu bieten; dazu stehen auch bereits bekannte Features und Tools wie verschiedene Schriften und Farben zur Verfügung, um die Diagramme individuell zu bearbeiten. Je nach Version von Visio ist auch die direkte Übernahme von Daten aus Excel und Access möglich.

Was kann Visio? Microsoft Visio ist eine Software zur Erstellung und Bearbeitung der unterschiedlichsten Arten von Diagrammen: neben typischen Standardformen wie Flussdiagrammen und... μάθετε περισσότερα »
Κλείσιμο παραθύρου
MS Visio – Überblick zu allen Versionen und Editionen der Diagrammerstellungs-Software

Was kann Visio? Microsoft Visio ist eine Software zur Erstellung und Bearbeitung der unterschiedlichsten Arten von Diagrammen: neben typischen Standardformen wie Flussdiagrammen und Organigrammen sowie Gebäudeplänen und Grundrissen sind dies auch viele spezielle Darstellungen, wie z.B. Datenfluss- und Prozessflussdiagramme, oder auch Business Process Modeling and Notation (BPMN-) Diagramme, 3D-Visualisierungen usw. Diese stehen übersichtlich in der Visio Vorlagenbibliothek zur Verfügung, ergänzt durch jeweils passende Werkzeuge, Formen und Symbole.

Alle Versionen von MS Visio sind in der Desktop-Darstellung sowie der Funktionalität an Office-Programme wie Excel und Word angelehnt, um ein intuitives Nutzererlebnis zu bieten; dazu stehen auch bereits bekannte Features und Tools wie verschiedene Schriften und Farben zur Verfügung, um die Diagramme individuell zu bearbeiten. Je nach Version von Visio ist auch die direkte Übernahme von Daten aus Excel und Access möglich.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για το φιλτράρισμα!
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Visio 2021 Professional - η τελευταία έκδοση του ευέλικτου λογισμικού οπτικοποίησης της Microsoft Το Microsoft Visio 2021 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του επαγγελματικού λογισμικού για την οπτικοποίηση ενός ευρέος φάσματος διαδικασιών και...
431,34 € *
Σχετικά με το προϊόν
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
Visio 2021 Standard - η τελευταία έκδοση της πρακτικής εφαρμογής της Microsoft για τη δημιουργία διαγραμμάτων και τεχνικών σχεδίων Το Microsoft Visio 2021 είναι η τελευταία έκδοση του ευέλικτου λογισμικού οπτικοποίησης που μπορεί να...
223,98 € *
Σχετικά με το προϊόν
MICROSOFT VISIO 2016 STANDARD
MICROSOFT VISIO 2016 STANDARD
Microsoft Visio 2016 Standard Σε πολλούς τομείς πρέπει να εμφανίζονται τεχνικές αναπαραστάσεις, διαγράμματα ή κατόψεις. Η λύση λογισμικού Microsoft Visio 2016 Standard είναι ιδανική για το σκοπό αυτό. Πρόκειται για ένα εργαλείο...
187,51 € *
Σχετικά με το προϊόν
MICROSOFT VISIO 2016 PROFESSIONAL
MICROSOFT VISIO 2016 PROFESSIONAL
MS Visio Professional 2016 - αγοράστε την πιο ολοκληρωμένη έκδοση για επαγγελματικές απεικονίσεις ως ενιαία άδεια χρήσης Με το Visio Professional 2016, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους τον μέγιστο αριθμό εργαλείων και προτύπων για την...
223,98 € *
Σχετικά με το προϊόν
MICROSOFT VISIO 2019 PROFESSIONAL
MICROSOFT VISIO 2019 PROFESSIONAL
Visio 2019 Professional - το επαγγελματικό λογισμικό οπτικοποίησης της Microsoft ως ενιαία άδεια χρήσης για αγορά Το Visio 2019 είναι η τελευταία έκδοση του εξελιγμένου λογισμικού της Microsoft για την κατατοπιστική απεικόνιση τόσο...
334,44 € *
Σχετικά με το προϊόν
MICROSOFT VISIO 2019 STANDARD
MICROSOFT VISIO 2019 STANDARD
Visio 2019 Standard - Vizualizācijas programma no Microsoft kā viena licence iegādei Visio 2019 ir jaunākā, pārstrādātā Microsoft programmatūras versija gan tehnisko, gan biznesa procesu profesionālai vizualizācijai un sarežģītu datu un...
208,35 € *
Σχετικά με το προϊόν
MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD
MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD
MS Visio Standard 2013 - αγοράστε το δοκιμασμένο πρόγραμμα για επαγγελματικές απεικονίσεις ως μεταχειρισμένο λογισμικό Το Visio Standard 2013 προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προτύπων για τη δημιουργία διαγραμμάτων σε πολλούς επιχειρηματικούς...
93,73 € *
Σχετικά με το προϊόν
MICROSOFT VISIO 2010 STANDARD
MICROSOFT VISIO 2010 STANDARD
Αγοράστε το Microsoft Visio 2010 ως Standard download Δημιουργήστε με το MS Visio 2010 Standard, για παράδειγμα, διαγράμματα δικτύου ή οργανογράμματα που αναφέρονται αυτόματα στα δεδομένα σας και μπορούν έτσι να δημιουργηθούν σε σύντομο...
67,68 € *
Σχετικά με το προϊόν
MICROSOFT VISIO 2010 PROFESSIONAL
MICROSOFT VISIO 2010 PROFESSIONAL
Microsoft Visio Professional 2010 αγορά ως λήψη Ανακαλύψτε τώρα το Microsoft Visio professional 2010 ως ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία διαγραμμάτων. Με αυτό μπορείτε να αναπαραστήσετε επιχειρηματικές διαδικασίες ή διεργασίες...
88,52 € *
Σχετικά με το προϊόν
MICROSOFT VISIO 2013 PROFESSIONAL
MICROSOFT VISIO 2013 PROFESSIONAL
Visio Professional 2013 - αγοράστε το πρόγραμμα της Microsoft για ποικίλες απεικονίσεις ως χρησιμοποιημένο λογισμικό Το Visio Professional 2013 είναι η πιο ολοκληρωμένη έκδοση αυτής της έκδοσης του προγράμματος Visio της Microsoft- όχι...
124,99 € *
Σχετικά με το προϊόν

Wozu dient Visio? – Die Visio Formenbibliothek

Die Visio Formenbibliothek enthält ein breit angelegtes Portfolio an Diagrammen, die in professionellen Präsentationen, aber auch für Analysen, Berichte und Audits sowie Baupläne verwendet werden können – angefangen bei der Visualisierung von Geschäftsprozessen und -modellen, über technische Anleitungen und Prozesse bis hin zu chemischen u.ä. Verfahren.

Aufbau der Visio Formenbibliothek

Jeder Diagramm-Typ ist dabei meist in einer Standardform sowie weiteren speziellen Darstellungen als Vorlage verfügbar. Diese können durch weitere Elemente beliebig ergänzt bzw. erweitert werden, denn MS Visio ist nach einem Baukastenprinzip übersichtlich organisiert, so dass auch Einsteiger sich schnell darin zurechtfinden und das Erstellen von Diagrammen auch ohne größere Kenntnisse sofort möglich ist.

Für jeden Diagramm-Typ ist ein typischer Satz an Elementen vorhanden, Schablone genannt; die jeweils darunter zusammengefassten Elemente heißen Shapes; aus diesen setzt sich jedes einzelne Diagramm zusammen. Damit haben User in jeder Schablone immer alle Komponenten direkt zur Verfügung, um das ausgewählte Diagramm nach ihren Vorstellungen zu bearbeiten. Die vorhandenen Shapes können dabei ebenfalls weiter bearbeitet und z.B. die Größe geändert, Text ergänzt oder miteinander verbunden werden usw.

Kurzer Überblick zu den in Visio enthaltenen Diagrammtypen

Je nach Version stehen in Visio u.a. die folgenden Diagrammtypen und ihre Spezialformen zur Verfügung:

Prozessmethodik-Diagramme:

 • Flussdiagrammestellen die einzelnen Phasen von Business-Prozessen oder auch technischen Vorgängen dar
 • BPMN- (Business Process Modeling Notation) Flussdiagramme illustrieren Workflows – auch nach BPMN 1,2-Standard
 • Fehlerstruktur-Analysediagramme dokumentieren Geschäftsprozesse (z.B. ISO 9000-Prozesse)
 • Six Sigma-Diagramme DMAIC- (Define – Measure – Analyze – Improve – Control) Standard erläutern Maßnahmen zur Verbesserung des Unternehmensergebnisses
 • IDEF0-Diagramme visualisieren Hierarchien u.a. von Konfigurationen
 • TQM-Diagramme (Total Quality) kommen bei der Umstrukturierung von Geschäftsprozessen zum Einsatz und erfassen Faktoren wie Ursache und Wirkung, Top-Down etc.
 • Wertstromzuordnungs-Diagramme illustrieren Material- und Informationsflüsse
 • Swimlane-Diagramme ordnen den verschiedenen Abteilungen im Unternehmen einzelne Arbeitsschritte und Aufgaben zu
 • Geschäftsprozessdiagramme erklären komplexe betriebliche Abläufe
 • Zeitachsen-Diagramme dokumentieren den Ablauf von z.B. Sales-Prozessen

Technische Diagramme:

 • Prozessflussdiagramme visualisieren chemische bzw. industrielle Verfahren inkl. der technischen Anlagen
 • IT-Diagramme – insbesondere nach ITIL- (Information Technology Infrastructure Library) Standard – verdeutlichen die in einem System (z.B. Active Directorys und Datenbanken) definierten Funktionen und Rollen
 • Pivot-Diagramme – auch bekannt aus Excel – dienen der Auswertung größerer Datenmengen und ihrer Darstellung unter verschiedenen Aspekten als Datenschnitte

Strukturelle Diagramme:

 • Organigramme bilden die Struktur von Organisation und den jeweiligen Hierarchien ab
 • Sequenzdiagramme beschreiben Interaktionen inklusive der Teilnehmer sowie der Ereignisse in einem System
 • Kommunikationsdiagramme stellen die Interaktion der Elemente innerhalb eines Systems dar
 • Aktivitätsdiagramme visualisieren Verhaltensweisen bei verschiedenen Aktionen
 • Zustandsdiagramme stellen u.a. den Product Life Cycle von Produkten dar
 • Use-Case-Diagramme visualisieren die Phasen eines Projekts
 • 3D-Balkendiagramme verbildlichen KPIs wie bspw. Umsätze und Gewinne

Spezielle Planungsdiagramme usw.:

 • Grundrisse kommen bei der Raumplanung und -nutzung zum Einsatz
 • Gebäudepläne – besonders nach IEEE-Standard – stellen die technische Infrastruktur dar, z.B. Stromkreise, Installationen, Rohrleitungen usw. in der Haustechnik
 • ITIL-Diagramme dokumentieren IT-Service-Prozesse in Bibliotheken
 • SDL-Diagramme erfassen Kommunikations-und Telekommunikationssysteme sowie Heimnetzwerke, Bestandsverwaltungssysteme usw.

Microsoft Visio – Welche Funktionen sind pro Version enthalten?

Der nachfolgende Überblick zu allen bei Wiresoft erhältlichen Versionen von MS Visio stellt die jeweiligen Besonderheiten jeder Version vor – inklusive der wichtigen Inhalte der jeweiligen Editionen; angefangen bei der aktuellsten Version MS Visio 2019, gefolgt von den Vorgängerversionen MS Visio 2016 und MS Visio 2013 – und MS Visio 2010, welches ebenfalls bereits über die aus Office vertraute Desktop-Ansicht verfügt. Jede Visio Version finden Sie im Wiresoft Softwareshop in zwei Editionen: Visio Standard – mit vielen professionellen Features und Diagrammen – sowie Professional, mit exklusiven Ergänzungen und zusätzlichen Funktionen.

Zudem erhalten Sie alle angegebenen Versionen bzw. Editionen von MS Visio im Wiresoft Online-Shop als gebrauchte Microsoft Original-Software zu einem günstigeren Preis als Neuware. Profitieren Sie von der Möglichkeit, besondere ältere Software-Versionen von Visio zu erwerben, die früher nur als Volumenlizenz angeboten wurden.

MS Visio 2019

Visio 2019 ist die aktuellste Version der Diagrammerstellungs-Software – sie enthält weitere Features sowie neue Shapes zur Erstellung professioneller Visualisierungen in technischen sowie geschäftlichen Bereichen und kann unter Windows 10 bzw. mit Windows Server 2019 verwendet werden. Zu den weiteren Besonderheiten von Visio 2019 gehört der Import von Daten aus Excel, aber auch via Exchange oder Azure Active Directory direkt in Shapes.

Features in Visio 2019 Standard:

 • Optimierte Unterstützung von AutoCAD macht den Import und die Verarbeitung von DWG-Dateien noch schneller und einfacher, inkl. Nutzung von DXF-Dateien
 • Über die integrierte Kommentar-Funktion können Dateien anderen Mitarbeitern für die Zusammenarbeit im Team zur Verfügung gestellt werden
 • Die Touch-Unterstützung erweitert die Nutzung per Stift sowie mit dem Finger
 • Branchenstandard-konforme Diagramm-Typen verbessern die Verständlichkeit
 • Neue Startdiagramme u.a. mit SDL- (Shapes Specification and Description Language) Vorlagen

Zusätzliche Funktionen und Diagramme in Visio 2019 Professional:

 • UML- (Unified Modeling Language) Strukturdiagramme und Tools zur Darstellung von Klassen und Schnittstellen – speziell für die Spezifikation und Konstruktion von Software-Komponenten
 • Datenbank-Notations-Diagramme für grafische Modelle von Datenbanken
 • Wireframe-Diagramme für die Visualisierung von Funktionen bei der App-Entwicklung

MS Visio 2016

Die Edition 2016 enthält gegenüber dem Vorgänger noch mehr Diagramme, die dadurch viele typische Bereiche abdecken, in denen ein Prozess bzw. eine Struktur durch eine Grafik für die bessere Verständlichkeit erläutert werden kann – übersichtlich nach verschiedenen Schablonen angeordnet. Visio 2016 erfordert mindestens Windows 7 bzw. Windows Server 2008 R2 als Betriebssystem und hat dadurch eine breite Kompatibilität mit vorhandenen Betriebssystemen.

Neue Features in Visio 2016 Standard:

 • Einzelne Visio Diagramm-Typen können mit Meta-Daten verknüpft werden, so dass Inhalte sich automatisch anpassen, wenn diese aktualisiert werden.
 • Die "Tell me" Suchfunktion aus Office ist integriert, so dass Funktionen durch die Eingabe von entsprechenden Suchbegriffen schneller gefunden werden
 • Die "Black Themes" aus Office mit Farbabstimmungen sind verfügbar
 • Zusammenarbeit mit anderen Office-Programmen, wie z.B. PowerPoint
 • Dateiformate VSDX und VSDM nach OPC- (Open Packaging Conventions) Standard
 • Automatische Ausrichtung von Shapes

Exklusive Funktionen in der Visio Professional 2016 Edition:

 • Einzelne Visio Diagramm-Typen lassen sich mit Meta-Daten verknüpfen, so dass deren Inhalte sich automatisch anpassen, wenn diese aktualisiert werden
 • Diagramme vom Typ BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation), UML 2.4 (Unified Modeling Language) für Software-Komponenten, Windows Workflow 4.0 für die Microsoft .NET-Programmierumgebung, IEEE (Standard des "Institute of Electrical and Electronics Engineers" für Elektro- und Informationstechnik usw.
 • Add-In DataVisualizer für die automatische Verknüpfung und Synchronisierung der Daten in Echtzeit mit externen Datenquellen, wie z.B. Excel
 • Die "aktuelle Version der Wahrheit" eines Diagramms aktualisiert automatisch die verknüpften Daten

Visio 2013

Die Version 2013 von Visio zeichnet sich u.a. durch eine breite Kompatibilität mit Betriebssystemen aus, die von Windows 7 bis Windows 10 reicht bzw. bei Windows Server 2003 R2 beginnt. Neben der stetigen Ergänzung des Portfolios an Diagrammtypen inkl. desTyps Unified Modeling Language (UML) zur Visualisierung u.a. von Klassen-, Sequenz- sowie Datenbank-Notationsdiagrammen, die mit den vorhandenen oder selbst erstellten Shapes angepasst und wieder als benutzerdefinierte Vorlagen gespeichert werden können, enthält Visio 2013 auch weitere Verbesserungen und Ergänzungen.

Neues in Visio Standard 2013:

 • Verbesserungen bei Shapes wie der Zeitachse sowie bei Standard- und detaillierten Netzwerken, vor allem in den Bereichen Business Process Modeling und Unified Modeling Language
 • Integration der Drag&Drop Funktion für den Import von Daten und die Verwendung von Diagrammen in Excel und Word
 • Neues Dateiformat .vsdx, außerdem werden auch die Dateiformate vsdm, .vssm, .vssx, .vstm sowie .vstx erkannt
 • IntelligenteZuweisung von Formen und Farben, um Bezüge zwischen bestimmten Elementen aufzuzeigen

Visio Professional 2013:

 • Einzelne Diagrammtypen können direkt mit Excel Tabellen verknüpft und Daten in Shapes importiert werden
 • Schnellimport-Funktion speziell für Excel
 • Importierten Daten können in einem eigenen Fenster "Externe Daten" angezeigt werden
 • Häufig verwendete Bausteine von Diagrammen stehen über die Quick Shapes noch schneller zur Verfügung
 • Sowie viele weitere exklusiv in der Professional Edition enthaltene Diagrammtypen

Visio 2010

Visio 2010 verfügt über eine Vielzahl an Diagrammtypen, die sich einfach erweitern lassen, häufig verwendete Shapes stehen als Quick Shapes in der Mini Tool Bar direkt zur Verfügung; neu eingefügte Elemente werden dabei sofort automatisch platziert. Bei umfangreicheren Diagrammen lassen sich Gruppen als Container zusammenfassen, für die einfachere Organisation und Bearbeitung. Visio 2010 wird ab Windows XP (SP3, 32-bit) bzw. ab Windows Server 2003 R2 unterstützt.

Features der Visio 2010 Standard Edition:

 • Verknüpfung von Diagrammen mit Excel-Dateien inkl. dynamischer Änderungen
 • Livevorschau für Effekte und Schriften
 • Diagramme entsprechend dem Standard Process Modeling und Unified Modeling Language
 • Ishikawa-Diagramm-Typ für die Darstellung von Ursache-Wirkung-Beziehungen

Exklusive Features der Visio 2010 Professional Edition:

 • Nutzung von SharePoint Workflows beim Import sowie Export von Daten
 • API- (Application Programming Interface) Support für Programmierschnittstellen
 • Data Graphics Legend zur Dokumentation der verwendeten Elemente
 • Netzwerkdiagramme, z.B. für Darstellung von Active Directory Services und Rack-Servern. ITIL- (IT Infrastructure Library) Diagramme für die Visualisierung von technischen Infrastrukturen sowie Wireframe- und Architektur-Diagramme, Pivot-Diagramme, und Six Sigma-Schablonen

Ihre Vorteile beim Kauf von MS Visio Lizenzen als Gebrauchtsoftware bei Wiresoft

Alle hier genannten Versionen und Editionen von MS Visio erhalten Sie bei Wiresoft – bereits schon als Einzelplatzlizenz in der Kaufversion – mit MS Visio als Gebrauchtsoftware profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

 • MS Visio als Used Software ist bei Wiresoft im Preis deutlich günstiger als Neuware
 • Neben der aktuellsten Version von MS Visio finden Sie Im Wiresoft Softwareshop auch ältere Versionen als Kauf-Version
 • Durch die unterschiedlichen Hardware-Voraussetzungen je nach Version finden Sie bestimmt, die Visio Software, die zu Ihrer Hardware und Ihrem Betriebssystem passt!
 • Visio Editionen von Wiresoft sind original Microsoft Software mit dem gleichen Funktionsumfang
 • Exklusive Visio Editionen wie Professional erhalten Sie bei Wiresoft als Einzelplatzlizenz – außerhalb einer Volumenlizenz
 • Die angebotenen Kauf-Versionen von MS Visio verpflichten nicht zu dem üblichen Abo mit Updates, sie sind zeitlich unbeschränkt nutzbar
 • MS Visio Gebrauchtsoftware von Wiresoft ist daher auch Audit-sicher
 • Profitieren Sie außerdem von der kompetenten, freundlichen Beratung bei Ihrem Software-Kauf – per E-Mail, Telefon oder im Chat
Τελευταία προβολή