Chat with us, powered by LiveChat
ΝΟΜΙΚΗ
Επιχειρηματικοί πελάτες
telephone
Βοήθεια για το στήσιμο
+49 69 173261340
 
Trustmask
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για το φιλτράρισμα!
VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5 VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5
Καθώς ο κόσμος εξαρτάται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία, οι επιχειρήσεις πρέπει να βρίσκουν καινοτόμους τρόπους για να συμβαδίζουν με τον ανταγωνισμό. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η χρήση λογισμικού εικονικοποίησης, το...
31,90 € *

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ThinApp με μια ματιά

 • Βελτιστοποίηση της διαχείρισης εφαρμογών
 • Μείωση του κόστους υποστήριξης και εξυπηρέτησης ΤΠ
 • Απλοποιημένη μετάβαση σε Windows 7, 8 και 10
 • Πρόληψη συγκρούσεων εκδόσεων εφαρμογών
 • Υποστήριξη για εικονικοποίηση προγραμμάτων περιήγησης και πρόσθετων προγραμμάτων
 • Βελτιωμένη ασφάλεια τελικών σημείων
 • Αυξημένη κινητικότητα του προσωπικού

Πώς λειτουργεί το ThinApp

VMware ThinApp είναι μια λύση χωρίς πράκτορες που έχει σχεδιαστεί για την εικονικοποίηση μιας ποικιλίας εφαρμογών που εκτελούνται σε διαφορετικές εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων και την παροχή τους στους χρήστες σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Για να το επιτύχει αυτό, το ThinApp χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τη μετεγκατάσταση παλαιών εφαρμογών χωρίς προβλήματα.

Απλή εικονικοποίηση εφαρμογών

VMware ThinApp εικονικοποιεί μια εφαρμογή με την πρώτη ενθυλάκωση των αρχείων της εφαρμογής και των καταχωρίσεων μητρώου σε ένα ενιαίο πακέτο ThinApp. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να παρέχεται, να διαχειρίζεται και να ενημερώνεται ανεξάρτητα από το υποκείμενο λειτουργικό σύστημα. Οι εφαρμογές που εικονικοποιούνται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στο υποκείμενο λειτουργικό σύστημα και μπορούν επίσης να εκτελούνται σε διαφορετικές διαμορφώσεις. Τα οφέλη περιλαμβάνουν βελτιωμένη συμβατότητα με άλλες εφαρμογές και ευκολότερη διαχείριση, καθώς και συνεπή εμπειρία χρήστη, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της ροής εργασιών.

Απλοποιημένη μετάβαση των λειτουργικών συστημάτων

VMware ThinApp επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την ταχεία μετάβαση παλαιών εφαρμογών στο Windows 7 ή στο Windows 10 χωρίς την ανάγκη επανακωδικοποίησης, επανελέγχου ή επαναπιστοποίησης. Οι εγκατεστημένες εφαρμογές μετατρέπονται αυτόματα σε πακέτα ThinApp στο παρασκήνιο. Τα πακέτα εφαρμογών που έχουν ήδη δημιουργηθεί για χρήση με το ThinApp σε Windows XP ή παλαιότερες εκδόσεις μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μορφή ThinApp Windows χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επανασύνδεσης.

Απομόνωση εφαρμογών για την αποφυγή συγκρούσεων

Οι συγκρούσεις μεταξύ μεμονωμένων εφαρμογών ή μεταξύ εφαρμογών και λειτουργικών συστημάτων αποφεύγονται με το ThinApp, καθώς οι εφαρμογές 32 ή 64 bit, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων, συσκευάζονται σε ένα ενιαίο αρχείο MSI ή EXE, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αναπτυχθεί σε διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα Windows.

Οι εικονικές εφαρμογές απομονώνονται έτσι μεταξύ τους και μπορούν να εκτελούνται ανεξάρτητα χωρίς αλλαγές στο εν λόγω λειτουργικό σύστημα. Για πλήρη διαχείριση του κύκλου ζωής, τα πακέτα ThinApp μπορούν επίσης να αναπτυχθούν και να διαχειριστούν με το App Volumes.

Υψηλή ασφάλεια

Με το ThinApp, οι εφαρμογές μπορούν επίσης να εκτελούνται σε περιορισμένους λογαριασμούς User και σε "κλειδωμένους" ή περιορισμένους υπολογιστές, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες αλλαγές στο σύστημα ή υποβάθμιση των αντίστοιχων πολιτικών ασφαλείας. Τα πακέτα εφαρμογών εκτελούνται μόνο στη λειτουργία χρήστη.

Δεδομένου ότι το ThinApp δεν χρησιμοποιεί κώδικα λειτουργίας πυρήνα, δεν παραβιάζει τις υπάρχουσες πολιτικές ομάδας υπολογιστών για το User. Με αυτή τη λύση αποφεύγονται επίσης οι ακούσιες παραβιάσεις της πολιτικής, επειδή δεν εκχωρούνται εκτεταμένα δικαιώματα εφαρμογών στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον αντίστοιχο υπολογιστή.

Πρόσβαση μέσω κινητού από διαφορετικές συσκευές

Με το ThinApp είναι δυνατή η αξιόπιστη και ευέλικτη κινητή πρόσβαση και στο γραφείο ή στο δρόμο σε όλες τις συσκευές, επειδή δεν είναι απαραίτητη ούτε η εγκατάσταση λογισμικού ή προγράμματος οδήγησης συσκευής, ούτε η χορήγηση δικαιωμάτων διαχειριστή. Το ThinApp υποστηρίζει επομένως και συσκευές BYO (Your Own Device), ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες εφαρμογές και από ιδιωτικές τελικές συσκευές ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν έχει εγκατασταθεί μη συμβατή έκδοση λειτουργικού συστήματος.

Οι εφαρμογές που παρέχονται μέσω αυτού μπορούν επίσης να εκτελούνται απευθείας από τους χρήστες μέσω φορητών συσκευών αποθήκευσης (π.χ. flash drives) και τερματικών thin client. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να παρέχουν, να συντηρούν και να ενημερώνουν τις εφαρμογές.

Περαιτέρω πλεονεκτήματα του ThinApp:

 • ThinApp υποστηρίζει το Windows 10 - αυτό επιτρέπει επίσης την εύκολη μετάβαση παλαιών εφαρμογών, όπως το Office 2003, σε εικόνες του Windows 10. Έτσι, αποφεύγεται η δαπανηρή επανακωδικοποίηση, ο έλεγχος παλινδρόμησης καθώς και το κόστος υποστήριξης παλαιών εφαρμογών περιήγησης.
 • ThinApp επιτρέπει μια ποικιλία συνδέσεων εφαρμογών - συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης σχέσεων μεταξύ εικονικοποιημένων εφαρμογών, πρόσθετων προγραμμάτων, πακέτων υπηρεσιών, καθώς και περιβαλλόντων χρόνου εκτέλεσης, όπως Java και .NET.
 • Η εγγυημένη συμβατότητα του ThinApp με άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης παλαιών εφαρμογών σε τρέχοντα περιβάλλοντα Desktop, εξαλείφει την ανάγκη για εκτεταμένη επανακωδικοποίηση λογισμικού - επιτρέποντας στις εταιρείες να εξοικονομήσουν πολύτιμους πόρους  και, συνεπώς, κόστος στη διαχείριση εφαρμογών.
 • Η άμεση, εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές χωρίς προηγούμενη διαδικασία εγκατάστασης από μια ποικιλία τελικών συσκευών - τόσο ιδιωτικών όσο και εταιρικών - αυξάνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων - μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.
 • Η ροή εφαρμογών με το ThinApp καθώς και η εξατομίκευση για τους χρήστες πραγματοποιείται σε επίπεδο επεξεργασίας δεδομένων μέσω του ενοποιημένου Server που βασίζεται σε συνεδρίες και εκτελείται σε διακομιστές Microsoft RDSH ή Citrix XenApp.
 • Μέσω της ενσωμάτωσης του ThinApp στο VMware Horizon Workspace, οι εφαρμογές μπορούν επίσης να διαχειρίζονται εύκολα και να παρέχονται με ασφάλεια σε καταλόγους εφαρμογών με βάση το Cloud. Επιπλέον, οι αυτόματες ενημερώσεις μέσω του διαδικτύου είναι δυνατές με το AppSense.