Chat with us, powered by LiveChat
ΝΟΜΙΚΗ
Επιχειρηματικοί πελάτες
telephone
Βοήθεια για το στήσιμο
+49 69 173261340
 
Trustmask
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για το φιλτράρισμα!
MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2022 Enterprise Το SQL Server 2022 Enterprise είναι η πιο ολοκληρωμένη νέα έκδοση της αξιόπιστης σχεσιακής πλατφόρμας δεδομένων από το Microsoft, η οποία παρέχει στις εταιρείες και τους οργανισμούς όλες τις...
11.708,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core Το SQL Server 2022 Standard από το Microsoft είναι η τελευταία έκδοση αυτής της αξιόπιστης σχεσιακής πλατφόρμας δεδομένων που παρέχει στους χρήστες όλες τις απαραίτητες λειτουργίες βάσης...
3.054,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD
Microsoft SQL Server 2022 Standard Το SQL Server 2022 Standard από το Microsoft είναι η τελευταία έκδοση αυτής της αξιόπιστης σχεσιακής πλατφόρμας δεδομένων που παρέχει στους χρήστες όλες τις απαραίτητες λειτουργίες βάσης δεδομένων και...
764,90 € *

Οι δύο εκδόσεις SQL Server 2022 Standard και SQL Server 2022 Enterprise μπορούν να βρεθούν στο Wiresoft Software Shop μετά την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας ως μεταχειρισμένο λογισμικό - και θα επωφεληθείτε αμέσως από τη χαμηλότερη τιμή τους σε σύγκριση με τα αντίστοιχα διαθέσιμα νέα προϊόντα.

Στην επισκόπηση που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σημαντικότερες λειτουργίες του SQL Server 2022 καθώς και οι διαφορές μεταξύ της Standard και της Enterprise Edition. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα μέλη του προσωπικού μας.

Σημαντικές λειτουργίες του SQL Server 2022 Standard και Enterprise

Μεταξύ των σημαντικότερων χαρακτηριστικών της έκδοσης SQL Server 2022 είναι και πάλι κεντρικά χαρακτηριστικά όπως οι εξαιρετικά κλιμακούμενες υπηρεσίες cloud καθώς και η τεχνολογία κρυπτογράφησης δεδομένων της Microsoft Always Encrypted, εκτός από τη δυνατότητα ομαδοποίησης δεδομένων. Στον SQL Server 2022, η χρήση των συστοιχιών Big Data διευρύνει ιδιαίτερα τις επιλογές και τους τομείς εφαρμογής για την ανάλυση και την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, π.χ. μέσω της έξυπνης επεξεργασίας των ερωτημάτων αναζήτησης και της χρήσης εμπορευματοκιβωτίων σε όλες τις βασικές διαδικασίες.

Ο SQL Server 2022 προσφέρει επίσης υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων όσον αφορά την ασφάλεια με χαρακτηριστικά όπως η επιταχυνόμενη ανάκτηση βάσεων δεδομένων καθώς και η ταξινόμηση των δεδομένων κατά τη διάρκεια αξιόπιστης παρακολούθησης. Η ακόλουθη επισκόπηση παρέχει λεπτομερέστερες πληροφορίες για τους επιμέρους λειτουργικούς τομείς.

Big Data Cluster - Αγορά SQL Server 2022

Ο SQL Server 2022 προσφέρει όλες τις προϋποθέσεις για την ισχυρή διαχείριση μεγάλων δεδομένων, η οποία είναι απαραίτητη κατά την ανάλυση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, η έκδοση αυτή περιέχει και πάλι ισχυρά εργαλεία για την επεξεργασία και το χειρισμό δεδομένων γρήγορα, ώστε να είναι διαθέσιμα στις εταιρείες για διάφορες εφαρμογές. Εκτός από την έξυπνη επεξεργασία ερωτημάτων, αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα μετακίνησης των φόρτων εργασίας Big Data στον SQL Server αντί της τοπικής διαχείρισής τους σε πλατφόρμες που βασίζονται στο Hadoop, για παράδειγμα. Επιπλέον, οι SQL Server 2022 Standard και Enterprise προσφέρουν τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Ενσωματωμένες συνδέσεις καθώς και SQL Server PolyBase για την υποβολή ερωτημάτων σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων, όπως Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS, καθώς και Azure Data Lake, εάν υπάρχει, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν ή να αντιγραφούν πρώτα τα δεδομένα
 • Ανάπτυξη κλιμακούμενων συστοιχιών σε SQL Server, Spark και HDFS containers με Kubernetes για παράλληλη υποβολή ερωτημάτων και εγγραφή και επεξεργασία δεδομένων με Transact-SQL
 • Εκτέλεση εργασιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης σε ομάδες αποθήκευσης HDFS
 • Ανάπτυξη εφαρμογών ως εμπορευματοκιβώτια καθώς και εφαρμογών με τη μορφή υπηρεσιών ιστού
 • Η κλιμακούμενη δεξαμενή αποθήκευσης HDFS Data Lake μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση δεδομένων καθώς και για τον συνδυασμό δεδομένων από διαφορετικές εξωτερικές πηγές
 • Το data mart μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οριζόντια κλιμάκωση συστοιχιών Big Data, βελτιώνοντας την απόδοση της ανάλυσης δεδομένων
 • Επιπλέον, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθώς και του Spark με R, Python, Scala και Java

Αξιόπιστη απόδοση του SQL Server 2022

Για την επεξεργασία ερωτημάτων, καθώς και για άλλες βασικές λειτουργίες, ο SQL Server 2022 διαθέτει τη συνήθη υψηλή επεκτασιμότητα και αξιόπιστη απόδοση, που εξασφαλίζονται από την υψηλή διαθεσιμότητα - συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης Server Core, διακομιστές εναλλαγής αποτυχίας για ανάκτηση μετά από καταστροφή και Always On failover cluster instances για ενισχυμένη ανάκτηση βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων κρυπτογραφημένων αντιγράφων ασφαλείας.

Για μεγάλες δυαδικές μονάδες αντικειμένων, διατίθενται επίσης χαρακτηριστικά όπως η αποθήκευση στηλών και η βάση δεδομένων στη μνήμη με OLTP1 στη μνήμη, υβριδική δεξαμενή απομονωτών και μόνιμη μνήμη για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων, ιδίως για κρίσιμα φορτία εργασίας- ο SQL Server 2022 υποστηρίζει παράλληλη επεξεργασία διαμερισμένων πινάκων και πολλαπλών δοχείων ροής αρχείων, με έως και 50 περιπτώσεις, με χαρακτηριστικά όπως η βάση δεδομένων stretch, η διαμέριση πινάκων και ευρετηρίων και η συμπίεση δεδομένων.

Βελτιωμένη ασφάλεια - Αγοράστε τον SQL Server 2022

Η πτυχή της ασφάλειας σε ένα σύστημα σχεσιακών βάσεων δεδομένων εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία καθώς και στη διαθεσιμότητα ιδιαίτερα μεγάλου όγκου δεδομένων, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Στον SQL Server 2022, η λειτουργία Always Encrypted είναι μια αποτελεσματική λειτουργία που προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα με ασφαλείς θύλακες και υποστηρίζει επίσης την ασφαλή εκτέλεση τυπικών διεργασιών.

Οι στήλες ασφαλούς βάσης δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό του ορίου εμπιστοσύνης για τις εφαρμογές-πελάτες στην πλευρά του διακομιστή με τέτοιο τρόπο ώστε ούτε ο SQL Server ούτε άλλες βάσεις δεδομένων ούτε ένας διαχειριστής συστήματος να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Οι λειτουργίες που απαιτούν τη χρήση εμπιστευτικών δεδομένων σε απλό κείμενο μπορούν έτσι να εκτελούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν διαφανή κρυπτογράφηση βάσης δεδομένων με επεκτάσιμη διαχείριση κλειδιών, καθώς και ασφάλεια σε επίπεδο γραμμής και δυναμική κάλυψη δεδομένων, εκτός από τη διαχείριση προσαρμοσμένων ρόλων.

Αποκλειστικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες του SQL Server 2022 Enterprise Edition

Σε σύγκριση με την Standard Edition του SQL Server 2022, η Enterprise Edition προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά τόσο την επεκτασιμότητα των λειτουργιών όσο και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά για την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων.

Επεκτασιμότητα και υψηλή διαθεσιμότητα

Όσον αφορά την επεκτασιμότητα, ο SQL Server 2022 Enterprise αναμένεται να παρέχει το μέγιστο του λειτουργικού συστήματος ή της μνήμης RAM και αυτό της μηχανής βάσεων δεδομένων του SQL Server ανά περίπτωση ή λειτουργία με μέγιστο μέγεθος σχεσιακής βάσης δεδομένων 524 PB μέχρι σήμερα:

 • Υπηρεσίες ανάλυσης
 • Υπηρεσίες αναφοράς
 • Κύρια μνήμη
 • Κρυφή μνήμη τμημάτων Columnstore
 • Βελτιστοποιημένο μέγεθος δεδομένων για τη μνήμη

Η κλιμάκωση είναι διαθέσιμη τόσο για ομαδοποιημένους όσο και για μη ομαδοποιημένους δείκτες columnstore, OLTP στη μνήμη, μεταδεδομένα tempdb βελτιστοποιημένης μνήμης με υποστήριξη μόνιμης μνήμης, Stretch Database και Service Broker, το οποίο είναι ένα πλαίσιο για την αποστολή μηνυμάτων εντός και μεταξύ βάσεων δεδομένων και για την ανάπτυξη εφαρμογών υψηλής κλιμάκωσης με ασύγχρονη επικοινωνία. Η κλιμάκωση είναι επίσης διαθέσιμη με την κατάτμηση πινάκων και ευρετηρίων, τη λειτουργία batch για rowstore, την καθυστερημένη μεταγλώττιση των μεταβλητών του πίνακα και την επένδυση των κλιμακωτών συναρτήσεων που ορίζονται από το χρήστη.

Τα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας του SQL Server 2022 Enterprise περιλαμβάνουν υποστήριξη Server Core, γρήγορη online ανάκτηση σελίδων και αρχείων, καθρέφτη βάσεων δεδομένων και συμπίεση αντιγράφων ασφαλείας. Με τα Always On failover cluster instances, καθώς και με τα Always On availability και basic availability groups, μπορούν να διατηρηθούν πολλαπλές δευτερεύουσες βάσεις δεδομένων χωρίς κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον, η αποθήκευση μπορεί να προστεθεί ενώ το σύστημα λειτουργεί.

Άλλα αποκλειστικά χαρακτηριστικά - Αγοράστε τον SQL Server 2022 Enterprise

Εκτός από την αυξημένη επεκτασιμότητα, στην έκδοση SQL Server 2022 Enterprise Edition είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά βελτίωσης των επιδόσεων:

 • Η ευφυής επεξεργασία ερωτημάτων (IQP) αναφέρεται σε ένα σύνολο βελτιστοποιημένων διαδικασιών για γρήγορη επεξεργασία ερωτημάτων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Για παράδειγμα, η συνάρτηση APPROX_COUNT_DISTINCT(expression) μπορεί να παρέχει σημαντικά ταχύτερα αποτελέσματα σε μεγάλους πίνακες Big Data, ενώ η αναβαλλόμενη μεταγλώττιση μεταβλητών πίνακα χρησιμοποιεί τον πραγματικό αριθμό γραμμών για μια μεταβλητή πίνακα αντί της προεπιλεγμένης τιμής 1 για καλύτερες επιδόσεις. Επιπλέον, το Scalar UDF Inlining ενσωματώνει κλήσεις σε συναρτήσεις που ορίζονται από τον χρήστη στο κύριο ερώτημα και η λειτουργία Batch Mode on Rowstore (BMOR) μπορεί να μειώσει τη χρήση της CPU.
 • Η έξυπνη απόδοση αναφέρεται σε μια σειρά από βελτιώσεις στην ταχύτητα εκτέλεσης των λειτουργιών της βάσης δεδομένων.
 • Η προεπιλεγμένη ενεργοποίηση της Υποδομής Ελαφρού Προφίλ Ερωτήσεων επιτρέπει τη γρήγορη λήψη πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό σειρών και τις πληροφορίες χρήσης εισόδου/εξόδου
 • Η επιτάχυνση ανάκτησης βάσης δεδομένων (ADR) εξασφαλίζει ταχύτερη ανάκτηση βάσης δεδομένων, π.χ. μετά από επανεκκίνηση, ή επιταχυνόμενη επαναφορά για συναλλαγές που εκτελούνται με μεγάλη διάρκεια.
 • Το Big Data Cluster (BDC) στον SQL Server 2022 είναι μια συστάδα εμπορευματοκιβωτίων με βάση το Linux στο Kubernetes ή το Azure Kubernetes Services (AKS) που αποτελείται από τον SQL Server και τον Apache Spark, με αποθήκευση στο Hadoop Distributed File System (HDFS) χρησιμοποιώντας διαφορετικούς παρόχους αποθήκευσης.
 • Οι ασφαλείς θύλακες επιτρέπουν την επεξεργασία κρυπτογραφημένων δεδομένων σε απλό κείμενο σε ένα ξεχωριστό μαύρο κουτί στον διακομιστή βάσεων δεδομένων.
 • Η λειτουργία Στιγμιότυπο βάσης δεδομένων δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων, για παράδειγμα για την τεκμηρίωση της κατάστασής της.

Αδειοδότηση των εκδόσεων SQL Server 2022 Standard και Enterprise

Η αδειοδότηση της έκδοσης SQL Server 2022 θα είναι και πάλι σύμφωνα με τις συνήθεις διατάξεις που καθορίζονται από τη διαχείριση αδειών της Microsoft: Για την Standard Edition, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της αδειοδότησης με βάση τον πυρήνα και του συνδυασμού άδειας χρήσης διακομιστή και άδειας πρόσβασης πελάτη για χρήστες ή τελικές συσκευές.Η Enterprise Edition μπορεί να αδειοδοτηθεί μόνο με βάση τον πυρήνα. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν επίσης κατά την αγορά μεταχειρισμένου λογισμικού για τον SQL Server 2022.

 • Με την αδειοδότηση του SQL Server 2022 με βάση τον πυρήνα, πρέπει να αγοραστεί μια άδεια SQL Server Core για κάθε εικονικό επεξεργαστή ενός VM ή ενός δοχείου. Η Microsoft ορίζει πάντα ένα ελάχιστο όριο 4 αδειών χρήσης πυρήνων ανά VM/container.
 • Έτσι, εκτός από τον αριθμό των φυσικά διαθέσιμων επεξεργαστών πυρήνων, λαμβάνεται επίσης υπόψη ο αριθμός των εικονικών διακομιστών.
 • Μια ενιαία άδεια χρήσης SQL Server 2022 καλύπτει 2 φυσικούς πυρήνες επεξεργαστή.

Επιπλέον, ισχύουν περαιτέρω κανονισμοί για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του διακομιστή, τους οποίους μπορείτε να μάθετε από έναν υπάλληλο της Wiresoft μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή απευθείας στη συνομιλία ή μέσω τηλεφώνου.

 • Κατά την αδειοδότηση του SQL Server 2022 Standard με συνδυασμό άδειας χρήσης διακομιστή και άδειας πρόσβασης πελάτη, κάθε χρήστης ή τελική συσκευή που αποκτά πρόσβαση στον SQL Server πρέπει να διαθέτει τη δική του CAL εκτός από την άδεια χρήσης διακομιστή.

Οι άδειες πρόσβασης πελάτη για χρήστες ή τελικές συσκευές για τον SQL Server 2022 διατίθενται επίσης ως μεταχειρισμένο λογισμικό από τη Wiresoft.

Αγοράστε τις εκδόσεις SQL Server 2022 Standard και Enterprise ως μεταχειρισμένο λογισμικό από τη Wiresoft

Οι δύο νέες εκδόσεις του SQL Server 2022 - Standard και Enterprise - διατίθενται από τη Wiresoft ως μεταχειρισμένο λογισμικό σε προνομιακές τιμές από την επίσημη κυκλοφορία και μετά. Θα επωφεληθείτε από αυτά τα πλεονεκτήματα:

 • Η εμπορία και η χρήση ενός Microsoft SQL Server 2022 Edition ως μεταχειρισμένου λογισμικού είναι νόμιμη επειδή επιτρέπεται από το νόμο.
 • Όταν αγοράζετε μια μεταχειρισμένη άδεια χρήσης από τη Wiresoft, αποκτάτε επομένως ένα νόμιμο και πρωτότυπο προϊόν Microsoft SQL Server 2022.
 • Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έγκυρο κλειδί άδειας χρήσης - δεν πρόκειται για δοκιμαστική έκδοση του SQL Server 2022 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Η επισήμανση ενός SQL Server 2022 Edition ως "Μεταχειρισμένο λογισμικό" της Microsoft δεν σημαίνει επίσης ότι υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργικότητα του λογισμικού.
 • Η Wiresoft έχει ελέγξει το μεταχειρισμένο λογισμικό των εκδόσεων SQL Server 2022 Standard και Enterprise για πλήρη χρηστικότητα πριν από τη μεταπώληση.

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την έκδοση Microsoft SQL Server 2022 Edition ή την αδειοδότηση πρόσβασης πελάτη, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω συνομιλίας, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.