Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Βοήθεια για το στήσιμο
+49 69 173261340
 
Trustmask
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για το φιλτράρισμα!
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD
Microsoft Exchange Server 2019 Standard Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εταιρεία σας να διαθέτει ευέλικτους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και των πελατών ανά πάσα στιγμή. Ειδικότερα, η ασφαλής διακίνηση ηλεκτρονικού...
169,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 ENTERPRISE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 ENTERPRISE
Microsoft Exchange Server 2019 Enterprise Εκτός από την επεξεργασία κειμένου και τα λογιστικά φύλλα, η διαχείριση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των ραντεβού, των επαφών και των εργασιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εταιρείες. Για να...
1.001,90 € *

Αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα με τον Microsoft Exchange Server 2019

Χρησιμοποιώντας το λεγόμενο ρόλο διακομιστή γραμματοκιβωτίων, ο Exchange Server ομαδοποιεί διαδρομές μεταφοράς όπως Exchange Transport, Mailbox Transport Submission, Mailbox Transport Delivery και Frontend Transport, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την απόδοση της CPU.

Αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ραντεβού και εργασιών

Το έξυπνο γραμματοκιβώτιο εξασφαλίζει υψηλότερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα για τους υπαλλήλους. Μέσω της δυνατότητας εξατομίκευσης και της εκτεταμένης λειτουργίας αναζήτησης, δεν μπορούν να βρεθούν γρήγορα μόνο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και οι επαφές, τα ραντεβού και οι εργασίες. Με τον Microsoft Exchange Server 2019 Standard, έχετε όλα τα σημαντικά δεδομένα με μια ματιά. Το δοκιμασμένο πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook σας προσφέρει το οικείο περιβάλλον εργασίας των Windows.

Ασφάλεια με τον πυρήνα του Windows Server 2019

Ο Windows Server Exchange 2019 εκτελείται στον πυρήνα του Windows Server 2019 και προσφέρει έτσι μια πιο αξιόπιστη και πιο αξιόπιστη πλατφόρμα για την υποδομή ανταλλαγής μηνυμάτων. Η αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων του συστήματος, όπως οι πυρήνες του επεξεργαστή, η μνήμη και η αποθήκευση, αυξάνει την παραγωγικότητα. Χρησιμοποιώντας τους πιο πρόσφατους αλγόριθμους κρυπτογράφησης και κατακερματισμού, η προστασία των δεδομένων σας είναι ακόμη καλύτερη. Η διαχείριση εργασιών ρουτίνας γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Και το Outlook Mobile παρέχει ασφαλή κινητή πρόσβαση στο Exchange Online εν κινήσει.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες του Microsoft Exchange Server 2019 με μια ματιά

Οι νέες και βελτιωμένες τεχνολογίες, λειτουργίες και υπηρεσίες στις τελευταίες εκδόσεις του Windows Server βοηθούν τώρα καλύτερα τους χρήστες και τους οργανισμούς να μετατοπίσουν το επίκεντρο της εργασίας τους από την επικοινωνία στη συνεργασία. Ως αποτέλεσμα, ο Exchange Server 2019 συμβάλλει επίσης στη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας - με την ανάπτυξη εφαρμογών Exchange Server, τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στο cloud.

Αυτό συμπληρώνεται από βελτιωμένες επιδόσεις, αυξημένη ασφάλεια στην προστασία από επιτιθέμενους και βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης για τους διαχειριστές διακομιστών.

Ο Exchange Server 2019 εκτελείται σε Windows Server 2019 Core, καθιστώντας τον μια από τις πιο ασφαλείς και αξιόπιστες πλατφόρμες για την υποδομή μηνυμάτων του οργανισμού σας.

Οι καινοτομίες του Microsoft Exchange Server 2019 ωφελούν τόσο τους τελικούς χρήστες όσο και τους διαχειριστές:

Βάση δεδομένων Meta Cache (MCDB)

Το Exchange 2019 προσφέρει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων Meta Cache Database όταν τρέχουν το δικό τους φυσικό διακομιστή με δίσκους SSD. Αυτό το σενάριο αυτοματοποίησης δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των μεταπληροφοριών, όπως η δομή των φακέλων ενός γραμματοκιβωτίου, και επιταχύνει τόσο την πρόσβαση όσο και την αναζήτηση. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να δημιουργήσουν χώρο για περισσότερους χρήστες σε μια περίπτωση διακομιστή. Η χρήση του MCDB συμβάλλει έτσι στη μείωση του κόστους.

Δυναμική κρυφή μνήμη βάσης δεδομένων (DDC)

Η δυναμική προσωρινή μνήμη βάσης δεδομένων στον Server Exchange 2019 επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή της χωρητικότητας αποθήκευσης στην εκάστοτε κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα, ακόμη και αν αλλάξει ο αριθμός των ενεργών βάσεων δεδομένων, ενώ ο διακομιστής Exchange Server έχει επίσης υψηλότερη ταχύτητα.

Ευρετήριο αναζήτησης

Στον Exchange Server 2019, το ευρετήριο αναζήτησης έχει αναδιοργανωθεί πλήρως. Ενώ στις προηγούμενες εκδόσεις διαχωριζόταν από τη βάση δεδομένων ενός γραμματοκιβωτίου, τώρα βρίσκεται απευθείας εκεί. Αυτή η καινοτομία έχει δύο αποφασιστικά πλεονεκτήματα: Αφενός, η διαχείριση απλοποιείται σημαντικά και, αφετέρου, αυξάνεται η ταχύτητα αναζήτησης.

Πυρήνας διακομιστή Windows

Με το Windows Server Core, η έκδοση Exchange Server Edition επιτρέπει σε όλους τους διαχειριστές να απλοποιήσουν την τυπική έκδοση του συστήματος διακομιστή. Ο απλούστερος σχεδιασμός διευκολύνει τη διαμόρφωση και οι μη απαραίτητες υπηρεσίες που καταναλώνουν πόρους μπορούν να εξουδετερωθούν. Επιπλέον, ο πυρήνας διακομιστή Windows προσφέρει επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι, αφενός, διαθέτει λιγότερα σημεία επίθεσης για τους εισβολείς και, αφετέρου, ο κίνδυνος εισαγωγής σφαλμάτων που απειλούν την ασφάλεια μειώνεται σημαντικά.

Κανόνες πρόσβασης πελατών

Με τους Κανόνες πρόσβασης πελατών, η νέα έκδοση του Exchange παρέχει στους διαχειριστές διευρυμένες δυνατότητες περιορισμού της πρόσβασης στην περιοχή ρυθμίσεων των διακομιστών. Αυτό επηρεάζει όχι μόνο το ίδιο το Κέντρο Διαχείρισης, αλλά και το PowerShell, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση, τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των συστημάτων.

Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιούν τους τρέχοντες κανόνες πρόσβασης πελάτη για να ελέγχουν μια σύνδεση με τον Exchange βάσει μιας διεύθυνσης IP, ενός συγκεκριμένου τύπου ελέγχου ταυτότητας και των ιδιοτήτων του χρήστη - επίσης ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή - και, εάν είναι απαραίτητο, να την αποκλείουν απευθείας μέσω του διακομιστή χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται σε τείχος προστασίας. Ομοίως, με τους Κανόνες πρόσβασης πελάτη, μπορούν να επιτρέψουν σε καθορισμένους χρήστες να χρησιμοποιούν το PowerShell για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Επεκτάσεις ημερολογίου

Με την έκδοση Exchange 2019, ο τελικός χρήστης επωφελείται ιδιαίτερα από τις νέες πρακτικές λειτουργίες που επηρεάζουν το ημερολόγιο, εδώ κυρίως την οργάνωση των συναντήσεων:

  • Προεπιλεγμένη ημερομηνία λήξης. Η λειτουργία αυτή αφορά την οργάνωση επαναλαμβανόμενων συνεδριάσεων σε εύλογο αριθμό.
  • Μην προωθήσετε. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον διοργανωτή να εμποδίζει τους συμμετέχοντες σε συσκέψεις να προωθούν αιτήσεις σε άλλους παραλήπτες.
  • Βελτιωμένη διαχείριση ημερολογίου. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές να ακυρώνουν τις συνεδριάσεις που οργανώνονται από ένα άτομο το οποίο, για παράδειγμα, πηγαίνει διακοπές ή έχει αποχωρήσει από την εταιρεία.
  • Η διαμόρφωση των μηνυμάτων εκτός γραφείου περιλαμβάνει τώρα τρεις πρόσθετες επιλογές: Απόρριψη όλων των αιτήσεων σύσκεψης που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
  • Ημερολόγιο - Εκτέλεση cmdlet Remove-CalendarEvents: Επιτρέπει στους διαχειριστές να ακυρώνουν συναντήσεις που οργανώνονται από χρήστη που έχει αποχωρήσει από την εταιρεία.
  • Εκχώρηση δικαιώματος διακομιστή μεσολάβησης μέσω PowerShell: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους διαχειριστές να εκχωρούν δικαιώματα διακομιστή μεσολάβησης.
  • Διεθνοποίηση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (EAI): Αυτό επιτρέπει την προώθηση ή τη μετάδοση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν μη αγγλικούς χαρακτήρες.

Βελτιωμένη συνεργασία σε έγγραφα

Η νέα έκδοση διακομιστή περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα μεταφόρτωσης και αποθήκευσης αρχείων στο OneDrive for Business, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά καθώς και τα online αρχεία στη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων.

Χαρακτηριστικά που δεν υποστηρίζονται πλέον στο Exchange 2019

Με τη νέα έκδοση διακομιστή, ορισμένα παλιά γνωστά χαρακτηριστικά των προηγούμενων εκδόσεων Exchange δεν υποστηρίζονται πλέον.

Ενοποιημένη ανταλλαγή μηνυμάτων

Με τον Exchange Server 2019, η Microsoft δεν προσφέρει πλέον την υπηρεσία Unified Messaging (UM). Αντ' αυτού, είναι πλέον διαθέσιμο το Skype for Business, το οποίο διαθέτει ένα συγκρίσιμο φάσμα λειτουργιών. Οι επιχειρήσεις μπορούν στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουν για να μεταβούν σε φωνητικό ταχυδρομείο cloud.

Πρωτόκολλο TLS

Η έκδοση 2019 υποστηρίζει μόνο το πρωτόκολλο TLS από την έκδοση 1.2 και προσφέρει έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια με το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης.

Απαιτήσεις συστήματος για τον Windows Exchange Server 2019

Η επιτυχής εγκατάσταση του Exchange Server 2019 απαιτεί ορισμένες απαιτήσεις δικτύου, υλικού, λογισμικού και πελατών. Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη ορισμένα σενάρια συνύπαρξης με προηγούμενες εκδόσεις του Exchange, ώστε να είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία.

Συνιστάται το Microsoft Outlook για την επικοινωνία με τον πελάτη. Εκτός από τον Internet Explorer 11 και τον Microsoft Edge, υποστηρίζονται επίσης ως προγράμματα περιήγησης οι Google Chrome, Mozilla Firefox και Safari.

Απαιτήσεις υλικού για τον Exchange Server 2019

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη νέα έκδοση του Exchange χωρίς προβλήματα, ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει επεξεργαστές 64-bit είτε της Intel είτε της AMD, καθώς και 200 MB ελεύθερο χώρο στο δίσκο του συστήματος- επιπλέον, απαιτούνται 500 MB ελεύθερης μνήμης στο δίσκο με τη βάση δεδομένων της ουράς μηνυμάτων.

Σενάρια συνύπαρξης που υποστηρίζονται από το Exchange 2019

Το Exchange 2019 υποστηρίζει εν μέρει παλαιότερες εκδόσεις του Exchange, για παράδειγμα, υβριδικές εγκαταστάσεις με όλους τους πελάτες του Office 365 αναβαθμισμένους στην τελευταία έκδοση του Office 365. Ο Οδηγός υβριδικής διαμόρφωσης (HCW) από τον Exchange Server 2013 που χρησιμοποιείται για την υβριδική διαμόρφωση μετατρέπεται σε εφαρμογή που βασίζεται στο cloud.

Υποστηρίζονται επίσης οι ακόλουθοι χώροι ονομάτων DNS (Domain Name System): συνεχόμενοι, μη συνεχόμενοι, ξεχωριστοί και μονομερείς τομείς.

Ποιες εκδόσεις του Windows Exchange Server 2019 είναι διαθέσιμες από τη Wiresoft

Ο Microsoft Exchange Server 2019 διατίθεται από τη Wiresoft στις εξής δύο εκδόσεις: Standard και Enterprise. 

Windows Exchange Server 2019 Standard Edition

Η έκδοση Standard έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες γραμματοκιβωτίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και χρηστών οικιακού γραφείου. Υποστηρίζει έως και πέντε βάσεις δεδομένων γραμματοκιβωτίων, ενώ προσφέρει μια ποικιλία βολικών χαρακτηριστικών για τη διαχείριση και την οργάνωση της ομαδικής συνεργασίας.

Windows Exchange Server 2019 Enterprise Edition

Η έκδοση Enterprise είναι ιδανική για μεγάλες επιχειρήσεις που απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό βάσεων δεδομένων γραμματοκιβωτίων. Υποστηρίζει έως και 100 βάσεις δεδομένων γραμματοκιβωτίων. Αυτό το λογισμικό ομαδικού λογισμικού και διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφέρει βέλτιστη παραγωγικότητα: όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται όλα τα παρεχόμενα δεδομένα ταυτόχρονα. Η πλήρης κίνηση e-mail, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ραντεβού, οργανώνεται χωρίς κόπο. Η έκδοση Exchange Server 2019 Enterpreis έχει σχεδιαστεί για εταιρείες, πανεπιστήμια, σχολεία και δημόσιες διοικήσεις.

Ευέλικτη αδειοδότηση του Windows Exchange Server 2019

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδεια χρήσης του Microsoft Exchange Server 2019 Standard ως λύση διακομιστή τόσο στο δικό σας κέντρο δεδομένων όσο και μέσω cloud. Η Microsoft σας παρέχει την κατάλληλη λύση υποδοχής σε κάθε περίπτωση. Για την αδειοδότηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη διαδικτυακή υπηρεσία της Microsoft ή τον δικό σας διακομιστή.

Όταν αγοράζετε τον Microsoft Exchange Server 2019, δεν λαμβάνετε έναν φυσικό φορέα δεδομένων από τη Wiresoft, αλλά ένα κιτ άδειας χρήσης Medialess ενός χρήστη (MLK). Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Microsoft. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδειά σας για τον Microsoft Exchange Server 2019 χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Θα χαρούμε να σας παράσχουμε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή κατά την αγορά. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τυπικό λογισμικό πελάτη Outlook, θα πρέπει να το παραγγείλετε ξεχωριστά, εφόσον απαιτείται. Φυσικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Outlook on the Web, το οποίο περιλαμβάνεται στην έκδοση. Με αυτόν τον τρόπο, επωφελείστε από τις τακτικές ενημερώσεις λογισμικού και παραμένετε πάντα ενημερωμένοι.

Άδεια χρήσης Microsoft Exchange Server Standard ή Enterprise: Όλα τα προϊόντα της Microsoft που διατίθενται από τη Wiresoft περιέχουν αποκλειστικά πρωτότυπα δικαιώματα χρήσης από την ευρωπαϊκή περιοχή. Η Wiresoft προσφέρει άδειες χρήσης λογισμικού που έχουν αγοραστεί από εταιρείες αλλά δεν είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως προς πώληση - και μάλιστα εντελώς νόμιμα. Όλες οι άδειες χρήσης έχουν ελεγχθεί από την Wiresoft ως προς τη γνησιότητα και τη λειτουργικότητα. Πολλοί από τους ενθουσιώδεις πελάτες μας το επιβεβαιώνουν αυτό. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.