Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Βοήθεια για το στήσιμο
+49 69 173261340
 

Πολιτική απορρήτου

1) Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου

1.Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση του ιστότοπού μας.Προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο αυτό είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά.

1.2 Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (DSGVO) είναι η Wiresoft Ltd & Co KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Γερμανία, Τηλ: +49 (0)69 - 173261340 , e-mail: [email protected]. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.3 Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης προσωπικών δεδομένων και άλλου εμπιστευτικού περιεχομένου (π.χ. παραγγελίες ή ερωτήματα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη συμβολοσειρά "https://" και το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

2) Συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή αν δεν εγγραφείτε ή δεν μας διαβιβάσετε με άλλο τρόπο πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει στον διακομιστή μας (τα λεγόμενα "αρχεία καταγραφής διακομιστή"). Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπο:

 • Ο ιστότοπός μας που επισκεφτήκαμε
 • Ημερομηνία και ώρα κατά τη στιγμή της πρόσβασης
 • Ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes
 • Πηγή/παραπομπή από την οποία φτάσατε στη σελίδα
 • Browser που χρησιμοποιείται
 • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Χρησιμοποιούμενη διεύθυνση IP (κατά περίπτωση: σε ανώνυμη μορφή)

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε εκ των υστέρων τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

3) Μπισκότα

Για να κάνουμε την επίσκεψη στον ιστότοπό μας πιο ελκυστική και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στην τελική σας συσκευή και επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (τα λεγόμενα μόνιμα cookies). Εάν έχουν οριστεί cookies, συλλέγουν και επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες χρήστη, όπως δεδομένα προγράμματος περιήγησης και τοποθεσίας, καθώς και τιμές διευθύνσεων IP σε ατομικό βαθμό. Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie. Η διάρκεια αποθήκευσης του εκάστοτε cookie μπορεί να βρεθεί στην επισκόπηση των ρυθμίσεων cookie του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookies χρησιμοποιούνται για την απλούστευση της διαδικασίας παραγγελίας με την αποθήκευση των ρυθμίσεων (π.χ. διατήρηση του περιεχομένου ενός εικονικού καλαθιού αγορών για μια μεταγενέστερη επίσκεψη στον ιστότοπο). Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται επίσης από μεμονωμένα cookies που χρησιμοποιούμε, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO είτε για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO σε περίπτωση συγκατάθεσης ή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του ιστότοπου, καθώς και για έναν φιλικό προς τον πελάτη και αποτελεσματικό σχεδιασμό της επίσκεψης της σελίδας.

Σημειώστε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Μπορείτε να το βρείτε για κάθε πρόγραμμα περιήγησης στους ακόλουθους συνδέσμους:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Σημειώστε ότι εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

4) Επικοινωνία μαζί μας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ποια δεδομένα συλλέγονται σε περίπτωση φόρμας επικοινωνίας, μπορείτε να τα δείτε στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απάντηση στο αίτημά σας ή για την επικοινωνία μαζί σας και τη σχετική τεχνική διαχείριση. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Εάν η επικοινωνία σας αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης, η πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία του αιτήματός σας. Αυτό ισχύει εφόσον από τις περιστάσεις συνάγεται ότι το εν λόγω ζήτημα έχει αποσαφηνιστεί οριστικά και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται αντίθετες νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης.

5) Επεξεργασία δεδομένων κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη και για την επεξεργασία συμβάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα συνεχίσουν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εάν μας τα παρέχετε με σκοπό την εκτέλεση μιας σύμβασης ή το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη. Ποια δεδομένα συλλέγονται, μπορείτε να δείτε από τις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής. Η διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει με την αποστολή μηνύματος στην παραπάνω διεύθυνση του υπεύθυνου. Αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε για τους σκοπούς της επεξεργασίας της σύμβασης. Μετά την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας, τα δεδομένα σας θα μπλοκαριστούν όσον αφορά τις περιόδους διατήρησης φορολογικού και εμπορικού δικαίου και θα διαγραφούν μετά τη λήξη των εν λόγω περιόδων, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει σε περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή εάν επιφυλαχθήκαμε από εμάς για μια νομικά επιτρεπόμενη περαιτέρω χρήση των δεδομένων.

6) Χρήση των δεδομένων σας για άμεση διαφήμιση

Εγγραφή στη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στέλνουμε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μας. Υποχρεωτικές πληροφορίες για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου είναι μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ο προσδιορισμός περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετικός και θα χρησιμοποιηθεί για να σας απευθυνθεί προσωπικά. Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι θα σας στείλουμε ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο εάν έχετε επιβεβαιώσει ρητά ότι συναινείτε στη λήψη ενημερωτικών δελτίων. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο στο μέλλον, κάνοντας κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο.

Ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO. Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας που έχει καταχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) σας, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίσουμε οποιαδήποτε πιθανή κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της διαφημιστικής προσέγγισής σας μέσω του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντας αντίστοιχο μήνυμα στον υπεύθυνο που αναφέρεται στην αρχή. Μετά τη διαγραφή σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα διαγραφεί αμέσως από τη λίστα διανομής του ενημερωτικού μας δελτίου, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με τρόπο που υπερβαίνει αυτό, ο οποίος επιτρέπεται από το νόμο και για τον οποίο σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

7) Επεξεργασία δεδομένων για τη διεκπεραίωση παραγγελιών

7.1 Για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας, συνεργαζόμαστε με τον ή τους παρόχους υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίοι μας υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει στην εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα διαβιβαστούν στην εταιρεία μεταφορών που έχει αναλάβει την παράδοση ως μέρος της επεξεργασίας της σύμβασης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Διαβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στο πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επεξεργασίας των πληρωμών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των πληρωμών. Εάν χρησιμοποιούνται πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, θα σας ενημερώσουμε ρητά για αυτό παρακάτω. Η νομική βάση για τη διαβίβαση των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO.

7.2 Χρήση παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (υπηρεσίες πληρωμών)

- Unzer (πιστωτική κάρτα)
Εάν επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Unzer, η επεξεργασία της πληρωμής πραγματοποιείται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Unzer Luxembourg S.A. société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Λουξεμβούργο (στο εξής: "Unzer"), στον οποίο διαβιβάζουμε τις πληροφορίες που δώσατε κατά τη διαδικασία παραγγελίας, μαζί με πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας (όνομα, διεύθυνση, IBAN, BIC, ποσό τιμολογίου, νόμισμα και αριθμός συναλλαγής) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO. Η διαβίβαση των δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό της επεξεργασίας πληρωμών με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Unzer και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό.
- Paypal
Κατά την πληρωμή μέσω PayPal, πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal, άμεσης χρέωσης μέσω PayPal ή - εάν προσφέρεται - "αγορά σε λογαριασμό" ή "πληρωμή σε δόσεις" μέσω PayPal, διαβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στην PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής "PayPal") στο πλαίσιο της επεξεργασίας της πληρωμής. Η διαβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία της πληρωμής.
Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας για τις μεθόδους πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω PayPal, άμεση χρέωση μέσω PayPal ή - εφόσον προσφέρεται - "αγορά σε λογαριασμό" ή "πληρωμή σε δόσεις" μέσω PayPal. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα πληρωμής σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε πιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, βάσει του έννομου συμφέροντος της PayPal για τον προσδιορισμό της φερεγγυότητάς σας. Η PayPal χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου όσον αφορά τη στατιστική πιθανότητα μη πληρωμής για να αποφασίσει σχετικά με την παροχή της αντίστοιχης μεθόδου πληρωμής. Η πιστωτική έκθεση μπορεί να περιέχει τιμές πιθανότητας (τις λεγόμενες τιμές βαθμολογίας). Στο βαθμό που οι τιμές βαθμολογίας περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα της έκθεσης πιστοληπτικής ικανότητας, βασίζονται σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Ο υπολογισμός των τιμών βαθμολογίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεδομένα διευθύνσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους πιστωτικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας μήνυμα στην PayPal. Ωστόσο, η PayPal ενδέχεται να εξακολουθεί να δικαιούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμβατική επεξεργασία πληρωμών.
- SOFORT
Εάν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής "SOFORT", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "SOFORT"), στον οποίο θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που δώσατε κατά τη διαδικασία παραγγελίας μαζί με τις πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) lit. b DSGVO. Η Sofort GmbH είναι μέρος του ομίλου Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Στοκχόλμη, Σουηδία). Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας πληρωμών με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών SOFORT και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων της SOFORT στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

7.3 Διενέργεια ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας

- Tesch mediafinanz GmbH
Σε περίπτωση που παρέχουμε προκαταβολικές υπηρεσίες (π.χ. παράδοση επί πιστώσει), διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας βάσει μαθηματικών-στατιστικών διαδικασιών, προκειμένου να προστατεύσουμε το έννομο συμφέρον μας για τον προσδιορισμό της φερεγγυότητας των πελατών μας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO, διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας στον ακόλουθο πάροχο υπηρεσιών:
Tesch mediafinanz GmbH
Weiße Breite 5
49084 Osnabrück
Οι πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να περιέχουν τιμές πιθανότητας (λεγόμενες τιμές βαθμολογίας). Στο βαθμό που οι τιμές βαθμολογίας περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα της έκθεσης πιστοληπτικής ικανότητας, αυτές βασίζονται σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Ο υπολογισμός των τιμών βαθμολογίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεδομένα διευθύνσεων. Χρησιμοποιούμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με τη στατιστική πιθανότητα μη πληρωμής για να αποφασίσουμε σχετικά με τη δημιουργία, την εφαρμογή ή τη λήξη μιας συμβατικής σχέσης.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον προαναφερόμενο πιστωτικό οργανισμό. Ωστόσο, ενδέχεται να εξακολουθούμε να έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση πληρωμών σύμφωνα με τη σύμβαση.

8) Διαδικτυακό μάρκετινγκ

8.1 Χρήση της παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρόγραμμα διαδικτυακής διαφήμισης "Google Ads" και στο πλαίσιο του Google Ads την παρακολούθηση μετατροπών της Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Χρησιμοποιούμε την προσφορά της Google Ads για να τραβήξουμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας με τη βοήθεια διαφημιστικών μέσων (το λεγόμενο Google Adwords) σε εξωτερικούς ιστότοπους. Μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο επιτυχημένα είναι τα επιμέρους μέτρα διαφήμισης σε σχέση με τα δεδομένα των διαφημιστικών εκστρατειών. Στόχος μας είναι να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν, να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο ενδιαφέροντα για εσάς και να επιτύχουμε έναν δίκαιο υπολογισμό του κόστους διαφήμισης.

Το cookie παρακολούθησης μετατροπής τίθεται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από το Google Ads. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή. Αυτά τα cookies χάνουν συνήθως την εγκυρότητά τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική αναγνώριση. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί ορισμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε σε αυτή τη σελίδα. Κάθε πελάτης του Google Ads λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Ως εκ τούτου, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν σε όλους τους ιστότοπους των πελατών της Google Ads. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για τους πελάτες του Google Ads που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες θα μάθουν το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που να ταυτοποιεί προσωπικά τους χρήστες. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να μπλοκάρετε αυτή τη χρήση απενεργοποιώντας το cookie παρακολούθησης μετατροπών της Google μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο με τη λέξη-κλειδί "ρυθμίσεις χρήστη". Τότε δεν θα συμπεριληφθείτε στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών. Χρησιμοποιούμε τις διαφημίσεις Google Ads βάσει του έννομου συμφέροντός μας για στοχευμένη διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Στο πλαίσιο της χρήσης των διαφημίσεων Google Ads, ενδέχεται επίσης να υπάρξει διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Google LLC., η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, η Google LLC. έχει πιστοποιηθεί για την αμερικανο-ευρωπαϊκή συμφωνία προστασίας δεδομένων "Privacy Shield", η οποία εγγυάται τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Ένα τρέχον πιστοποιητικό μπορεί να προβληθεί εδώ: https://www.privacyshield.gov/list

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.google.de/policies/privacy/

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα τα cookies για τις προτιμήσεις διαφημίσεων επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας ή κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Σημειώστε ότι ορισμένες λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι περιορισμένες εάν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies.

Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε την επιλογή που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.

9) Υπηρεσίες ανάλυσης ιστού

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google (Universal) Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Το Google (Universal) Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αποκλειστικά το Google (Universal) Analytics με την επέκταση "_anonymizeIp()", η οποία διασφαλίζει την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP μέσω συντόμευσης και αποκλείει την άμεση προσωπική αναφορά. Μέσω αυτής της επέκτασης, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google LLC.στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις, η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για σκοπούς βελτιστοποίησης και μάρκετινγκ.
Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google (Universal) Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.
Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του παρόντος ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) προς την Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Εναλλακτικά προς το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης ή εντός των προγραμμάτων περιήγησης σε κινητές συσκευές, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να ορίσετε ένα cookie εξαίρεσης που θα αποτρέψει τη συλλογή από το Google Analytics εντός αυτού του ιστότοπου στο μέλλον (αυτό το cookie εξαίρεσης λειτουργεί μόνο σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για αυτόν τον τομέα. Εάν διαγράψετε τα cookies σας σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να κάνετε ξανά κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο):  Απενεργοποίηση του Google Analytics
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Google (Universal) Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στην Google LLC. με έδρα τις ΗΠΑ, η Google LLC. έχει πιστοποιηθεί για την αμερικανο-ευρωπαϊκή συμφωνία προστασίας δεδομένων "Privacy Shield", η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Ένα τρέχον πιστοποιητικό μπορείτε να το δείτε εδώ: https://www.privacyshield.gov/list
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε την επιλογή που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.

10) Διαφήμιση επαναπροσδιορισμού/επαναγοράς/παραπομπής

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Universal Event Tracking της τεχνολογίας παρακολούθησης μετατροπών "Bing Ads" της Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Για τη χρήση του Universal Event Tracking, τοποθετείται μια ετικέτα σε κάθε σελίδα του ιστότοπού μας που αλληλεπιδρά με το cookie μετατροπής που έχει οριστεί από τη Microsoft Bing Ads. Αυτή η αλληλεπίδραση παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη στον ιστότοπό μας και αποστέλλει τις πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο στη Microsoft Bing Ads. Ο σκοπός αυτού είναι να μπορούν να καταγράφονται και να αξιολογούνται στατιστικά ορισμένοι προκαθορισμένοι στόχοι, όπως αγορές ή επαφές, ώστε να γίνεται πιο στοχευμένη και προσανατολισμένη η στόχευση και το περιεχόμενο των προσφορών μας. Οι ετικέτες δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών ανά πάσα στιγμή.
Εάν η διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη στη Microsoft Bing Ads περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα του χρήστη, αυτό γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη στατιστική αξιολόγηση της επιτυχίας των διαφημίσεων προϊόντων στη Microsoft Bing Ads και της αγοραστικής συμπεριφοράς του χρήστη και εξυπηρετεί έτσι τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής μας προσφοράς.
Η Microsoft Corporation, που εδρεύει στις ΗΠΑ, είναι πιστοποιημένη για την αμερικανο-ευρωπαϊκή συμφωνία προστασίας δεδομένων "Privacy Shield", η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ.
Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτό απενεργοποιώντας το cookie παρακολούθησης μετατροπών της Bing Ads μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στις ρυθμίσεις χρήστη. Τότε δεν θα συμπεριληφθείτε στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε αν έχουν οριστεί διαφημιστικά cookies της Microsoft στο πρόγραμμα περιήγησής σας και να τα απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τη σελίδα εξαίρεσης για καταναλωτές της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Microsoft Bing Ads στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε την προαναφερθείσα επιλογή για την υποβολή ένστασης.

Google Ads Remarketing
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Ads Remarketing, με τις οποίες διαφημίζουμε για τον ιστότοπο αυτό στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, καθώς και σε ιστότοπους τρίτων. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ιρλανδία ("Google"). Για το σκοπό αυτό, η Google εγκαθιστά ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής σας συσκευής, το οποίο επιτρέπει αυτόματα τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μέσω ενός ψευδώνυμου αναγνωριστικού cookie και με βάση τις σελίδες που επισκέπτεστε. Η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για το βέλτιστο μάρκετινγκ της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO.
Πρόσθετη επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εάν έχετε συναινέσει στο να συνδέσει η Google το ιστορικό περιήγησής σας στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές με το λογαριασμό σας στη Google και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από το λογαριασμό σας στη Google για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που βλέπετε στο διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, εάν έχουν συνδεθεί στη Google κατά την προβολή σελίδων στον ιστότοπό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας μαζί με τα δεδομένα του Google Analytics για να δημιουργήσει και να καθορίσει λίστες στόχευσης για την επαναληπτική αγορά μεταξύ συσκευών. Για το σκοπό αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνδεθούν προσωρινά από την Google με δεδομένα του Google Analytics, προκειμένου να σχηματιστούν ομάδες-στόχοι. Στο πλαίσιο της χρήσης του Google Ads Remarketing, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη ρύθμιση των cookies για τις προτιμήσεις διαφημίσεων, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
. Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να προβείτε σε σχετικές ρυθμίσεις από την Digital Advertising Alliance στη διεύθυνση www.aboutads.info. Τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Google LLC., η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, η Google LLC. έχει πιστοποιηθεί για την αμερικανο-ευρωπαϊκή συμφωνία προστασίας δεδομένων "Privacy Shield", η οποία εγγυάται τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Ένα τρέχον πιστοποιητικό μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.privacyshield.gov/list
Περαιτέρω πληροφορίες και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σχετικά με τη διαφήμιση και τη Google μπορείτε να δείτε εδώ:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε την επιλογή που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.

11) Χρήση συστήματος ζωντανής συνομιλίας

LiveChat Inc.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία από την LiveChat Inc, 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA (www.livechat.com) για τη συλλογή και αποθήκευση ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων για σκοπούς ανάλυσης ιστού και για τη λειτουργία του συστήματος ζωντανής συνομιλίας, το οποίο χρησιμοποιείται για την απάντηση σε αιτήματα ζωντανής υποστήριξης. Από αυτά τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης με ψευδώνυμο. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στη μνήμη cache του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο του επισκέπτη του ιστότοπου. Τα cookies επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο έχουν προσωπική αναφορά, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών και τη στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για σκοπούς βελτιστοποίησης.
Τα δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση των τεχνολογιών LiveChat δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη αυτού του δικτυακού τόπου χωρίς την ξεχωριστή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου και δεν θα συγχωνευθούν με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον φορέα του ψευδωνύμου. Για να αποφύγετε την αποθήκευση των cookies του LiveChat, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να αποθηκευτούν cookies στον υπολογιστή σας στο μέλλον ή να διαγραφούν τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί. Ωστόσο, η απενεργοποίηση όλων των cookies μπορεί να σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες στις σελίδες μας στο Διαδίκτυο δεν μπορούν πλέον να εκτελεστούν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ενός ψευδωνυμοποιημένου προφίλ χρήστη ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, αποστέλλοντας μας την αντίρρησή σας ανεπίσημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο αποτύπωμα. Η
LiveChat Inc. με έδρα τις ΗΠΑ είναι πιστοποιημένη για τη συμφωνία προστασίας δεδομένων ΗΠΑ-Ευρώπης "Privacy Shield", η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ.

12) Εργαλεία και άλλα

Google reCAPTCHA

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε επίσης τη λειτουργία reCAPTCHA της Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για να διακρίνει αν μια εισαγωγή γίνεται από φυσικό πρόσωπο ή αν γίνεται κατάχρηση από μηχανή και αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και ενδεχομένως άλλων δεδομένων που απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA στην Google και πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) lit. f DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τον προσδιορισμό της ατομικής ευθύνης στο Διαδίκτυο και την πρόληψη της κατάχρησης και της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Στο πλαίσιο της χρήσης του Google reCAPTCHA, ενδέχεται επίσης να υπάρξει διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Google LLC., η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, η Google LLC. έχει πιστοποιηθεί για την αμερικανο-ευρωπαϊκή συμφωνία προστασίας δεδομένων "Privacy Shield", η οποία εγγυάται τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ. Ένα τρέχον πιστοποιητικό μπορεί να προβληθεί εδώ: https://www.privacyshield.gov/list

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA καθώς και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε την επιλογή που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.

13) Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

13.1 Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σας παρέχει πλήρη δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβασης) έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω:

 • Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO: Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης ή την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης. τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίρρησης στην επεξεργασία, καταγγελίας σε εποπτική αρχή, την προέλευση των δεδομένων σας, εάν δεν έχουν συλλεχθεί από εσάς από εμάς, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και, κατά περίπτωση, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που εμπλέκεται και το πεδίο εφαρμογής και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εν λόγω επεξεργασίας που σας αφορούν, καθώς και το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για τις εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ που υπάρχουν όταν τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες,
 • Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε χωρίς καθυστέρηση τυχόν ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν και/ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει,
 • Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 DSGVO: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 DSGVO. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται ιδίως εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 DSGVO: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για όσο διάστημα ελέγχεται η ακρίβεια των δεδομένων σας, την οποία αμφισβητείτε, εάν αρνείστε τη διαγραφή των δεδομένων σας λόγω παράνομης επεξεργασίας δεδομένων και αντ' αυτού ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εάν χρειάζεστε τα δεδομένα σας για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, αφού δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα αυτά μετά την επίτευξη του σκοπού, ή εάν έχετε υποβάλει ένσταση για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν υπερισχύουν οι νόμιμοι λόγοι μας,
 • Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 DSGVO: Εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να ενημερώσει όλους τους αποδέκτες στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του DSGVO: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων που δόθηκε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης, θα διαγράψουμε τα σχετικά δεδομένα χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να βασιστεί σε νομική βάση για επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση,
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ: Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει τον ΓΚΠΔ, έχετε - με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού ένδικου μέσου - το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της κατοικίας σας, του χώρου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

13.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΈΝΣΤΑΣΗΣ

ΕΆΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΈΡΤΕΡΟΥ ΈΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΌΣ ΜΑΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΑΥΤΉ ΜΕ ΙΣΧΎ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ.
ΕΆΝ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. ΩΣΤΌΣΟ, ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ, Ή ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΊ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ.

ΕΆΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΝΤΊΡΡΗΣΗΣ ΌΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ.

ΕΆΝ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ.

14) Διάρκεια της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Η διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετράται με βάση την αντίστοιχη νομική βάση, τον σκοπό της επεξεργασίας και - κατά περίπτωση - επιπλέον με βάση την αντίστοιχη νόμιμη περίοδο διατήρησης (π.χ. περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με την εμπορική και φορολογική νομοθεσία).

Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει ρητής συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται έως ότου ο ενδιαφερόμενος ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

Εάν υπάρχουν νόμιμες περίοδοι διατήρησης για δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο νομικών ή οιονεί νομικών υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO, τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται τακτικά μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται πλέον για την εκτέλεση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης και/ή δεν υπάρχει έννομο συμφέρον εκ μέρους μας να συνεχίσουμε να τα αποθηκεύουμε.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 DSGVO, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 DSGVO.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις άλλες πληροφορίες της παρούσας δήλωσης σχετικά με συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας, τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.

Κατηγορίες