ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΑΡΧΙΚΌ ΠΡΟΪΌΝ
ΝΑΥΤΙΛΊΑ ΕΝΤΌΣ 24H
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΜΈΣΩ CHAT, EMAIL ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ
ΔΩΡΕΆΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ +4969 - 173261340
 

Νομική κατάσταση

"Ένας παραγωγός λογισμικού δεν μπορεί να αντιταχθεί στη μεταπώληση των χρησιμοποιημένων αδειών χρήσης του (...) . Το αποκλειστικό δικαίωμα διανομής ενός (...) αντιγράφου προγράμματος εξαντλείται με την πρώτη πώληση"

 

Νομική κατάσταση όσον αφορά το εμπόριο μεταχειρισμένου λογισμικού

ΔΕΚ, απόφαση της 3.7.2012, C-128/11

Οι κατασκευαστές λογισμικού δεν μπορούν να αμυνθούν έναντι της μεταπώλησης μεταχειρισμένου λογισμικού. Το αποκλειστικό δικαίωμα διανομής του αντιγράφου του προγράμματος εξαντλείται με την πρώτη πώληση. Το Δικαστήριο αναφέρει στην απόφαση αυτή ότι η αρχή της εξάντλησης του δικαιώματος διανομής εφαρμόζεται όχι μόνο όταν τα αντίγραφα λογισμικού πωλούνται σε φορείς δεδομένων, αλλά και όταν διανέμονται με λήψη από τον ιστότοπο της εταιρείας.

Απόφαση του τμήματος δημοσίων συμβάσεων του Münster της 01.03.2016, αριθ. αναφοράς VK 1-2/16

Ο αποκλεισμός του ήδη χρησιμοποιούμενου λογισμικού από τους διαγωνισμούς παραβιάζει τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Το Επιμελητήριο Δημοσίων Συμβάσεων της κυβέρνησης του Münster διευκρίνισε έτσι ότι το μεταχειρισμένο λογισμικό δεν μπορεί πλέον να αποκλείεται από τους διαγωνισμούς. Η προδιαγραφή νέου λογισμικού από τη Microsoft παραβιάζει την αρχή της ουδετερότητας στους διαγωνισμούς. Ένας τέτοιος περιορισμός δεν θα μπορούσε πλέον να δικαιολογηθεί αντικειμενικά. Οι μεταχειρισμένες άδειες δεν αποτελούν αποκλίσεις από το πρωτότυπο. Αντιθέτως, είναι δυσδιάκριτες από την αρχική έκδοση. Το VK Münster συνιστά στους αγοραστές μεταχειρισμένου λογισμικού να πιστοποιούν την απεγκατάσταση του αντιγράφου. Αυτό μπορεί να συμφωνηθεί στη σύμβαση μέσω της λεγόμενης συμφωνίας εξαίρεσης. Ο περαιτέρω προσδιορισμός της αλυσίδας των δικαιωμάτων δεν είναι απαραίτητος και δεν μπορεί να ζητηθεί.

Απόφαση του Ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου της 17ης Ιουλίου 2013, υπόθεση I ZR 129/08

Στην απόφασή του το 2013, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η εμπορία μεταχειρισμένων αδειών χρήσης λογισμικού είναι νόμιμη. Περίπου ένα χρόνο μετά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το BGH ασχολήθηκε επίσης με τη νομική κατάσταση της εμπορίας μεταχειρισμένων αδειών χρήσης λογισμικού. Επιβεβαίωσε την απόφαση του ΔΕΚ στο σύνολό της.

BGH, απόφαση της 11.12.2014, αριθ. υπόθεσης I ZR 8/13

Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται ότι η απόφαση του ΔΕΚ αφορά επίσης τις συμφωνίες αδειοδότησης όγκου και τις διασπάσεις τους. Με την απόφαση αυτή, το BGH απέρριψε την προσφυγή της Adobe στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, ισχύει πλέον ότι οι άδειες χρήσης λογισμικού από συμβάσεις όγκου μπορούν να πωλούνται μεμονωμένα. Η αγορά μεμονωμένων μεταχειρισμένων αδειών χρήσης από άδειες χρήσης όγκου είναι επομένως νομικά ασφαλής και δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για τους αγοραστές μεταχειρισμένου λογισμικού.

Η Wiresoft Ltd & Co KG είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για την αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αδειών χρήσης. Προσφέρουμε μόνο αυθεντικά προϊόντα και ελέγχουμε την αλυσίδα εφοδιασμού τους από ελεγκτικές εταιρείες. Το ίδιο ισχύει και για την αχρηστία των αδειών χρήσης από προηγούμενους ιδιοκτήτες. Όταν αγοράζετε, θα λάβετε όλα τα έγγραφα που χρειάζεστε για τη νόμιμη χρήση του μεταχειρισμένου λογισμικού!

Ανώτατο περιφερειακό δικαστήριο, απόφαση του Αυγούστου 2016, Ref. 406 HKO 148/16

Το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο του Αμβούργου έκρινε ότι δεν μπορεί να ζητηθεί η αποκάλυψη της αλυσίδας των δικαιωμάτων. Με την απόφαση αυτή, το OLG βάζει τέλος στη δήλωση ότι η γνωστοποίηση της αλυσίδας των δικαιωμάτων, δηλαδή των προηγούμενων κατόχων μιας άδειας χρήσης, είναι απαραίτητη για την εμπορία μεταχειρισμένου λογισμικού.

Τελευταία προβολή